1956. osnovan Elektroprijenos

dr. Zorko Cvetković

 

 

Marijan Kalea

50. obljetnicu organiziranog djelovanja prijenosa električne energije u nas – događaj koji je vrijedno prikladno obilježiti tim više što je riječ o elektroprivrednoj infrastrukturi toliko značajnoj za opći razvoj zemlje i nekada i danas i sutra – popratili smo izlaskom ove monografije koja je nastalla kao djelo grupe autora.

Od tri osnovne elektroprivredne djelatnosti, prijenos je najmlađi. Dok su se relativno male elektrane koje su napajale lokalni konzum pojavile koncem 19. stoljeća i time udarile temelj proizvodnje i distribucije, prijenos se javlja u prvoj polovini 20. stoljeća, kada započinje korištenje udaljenih hidroelektrana niske prozvodne cijene za napajanje industrijskih postrojenja ili gradskih aglomeracija.Ubrzo prijenos električne energije postaje osnovnim preduvjetom za stvaranje prvih elektroenergetskih sustava…

Sadašnja prijenosna mreža u Hrvatskoj (dakle u doba završetka razdoblja koje obuhvaća ova knjiga: koncem 2006. godine) sadrži preko sedam tisuća kilometara vodova 110 do 400 kV, u tome čak 17 spojnih vodova 400 i 220kV za prekogranični prijenos,  i 113 transformatorskih stanica gornjeg napona 110 do 400kV ukupne instalirane snage transformatora gotovo 11 GVA. Broj tranformatorskih stanica u proteklom 50-godišnjem razdoblju povećao se gotovo 13 puta, duljina prijenosnih vodova povećala se 9 puta, a isporučena električna energija prijenosnom mrežom povećala se više od 13 puta!

dr. Zorko Cvetković i Marijan Kalea