1960. osnovan FESB Split

Prof. dr. sc. Sven Gotovac

Biti dekanom Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, ustanove iza koje je uspješno šezdeseto­ godišnje postojanje i djelovanje u području tehničkih znanosti, osobita je čast i obveza, a pisati uvodnu riječ monografiji posvećenoj ustanovi izuzetna je povlastica. Proteklih šezdeset godina brojne su generacije profesora i studenata pridonijele visokom ugledu koji Fakultet danas uživa kao jedna od vodećih visokoobrazovnih i znanstveno-istraživačkih institucija iz područja tehničkih znanosti te kao najveća i izuzetno uspješno organizirana sastavnica splitskoga Sveučilišta.

Prije šezdeset godina Fakultet je ustanovljen sa svrhom potpore razvitku gospodarstva u regiji. Obrazujući visokokvalitetne stručnjake iz područja tehničkih znanosti – znanstvenih polja elektrotehnike, računarstva, strojarstva i brodogradnje – Fakultet je uspješno obavljao svoju zadaću i osiguravao nužne kadrove za razvitak gospodarskih grana temeljenih na različitim tehničkim disciplinama. Kvaliteta obrazovanja na FESB-u potvrđena je ne samo priznatošću i uspješnošću naših stručnjaka i u najrazvijenijim zemljama svijeta, već i rezultatima reakreditacijskih postupka provedenim po novim europskim standardima. Posebno se ponosimo izvrsnom ocjenom naših poslijediplomskih sveučilišnih studija Elektrotehnika i informacijska tehnologija te Strojarstvo, kojima je, nakon provedenog reakreditacijskog postupka Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) dodijelila 2017. godine oznake i certifikate visoke razine kvalitete.
Godine 2017. ustrojen je i sveučilišni diplomski studij Brodogradnje, upisani su prvi studenti u akademskoj godini 2017/2018., čime je Fakultet zaokružio sve vertikale sveučilišnih studijskih programa.
Svjesni da dosegnutu razinu kvalitete treba ne samo održati nego i stalno obogaćivati i povećati, Fakultet je 2019. godine pokrenuo proces daljnjeg unaprjeđenja i osuvremenjivanja svih svojih studija kroz projekt Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Kvaliteta koju ističemo i na koju smo osobito ponosni proizlazi iz sustavnog rada i ulaganja u naš kadar, kao i nastojanja da uskladimo svoj znanstveni i nastavni rad sa svjetskim trendovima u znanosti i visokom obrazovanju. Znanstvenici i istraživači Fakulteta surađuju na brojnim respektabilnim međunarodnim i domaćim znanstveno-istraživačkim projektima. Samostalno i u suradnji s drugim institucijama FESB je aktivan i kao organizator ili suorganizator brojnih znanstvenih i stručnih konferencija, radionica, ljetnih škola i simpozija. Rezultati rada naših djelatnika nisu samo vidljivi u brojnim znanstvenim radovima objavljenima u prestižnim svjetskim časopisima, nego i u dodijeljenim međunarodnim i domaćim priznanjima. Posebice smo ponosni na Državne nagrade za znanost koje su dobili naši mladi znanstvenici, što je najbolja potvrda našeg dobrog rada i ulaganja u naš pomladak koji je preduvjet povećanja naše znanstveno­ istraživačke produktivnosti. Svjesni važnosti stvaranja novog znanstveno-istraživačkog kadra, Fakultet je u proteklom razdoblju iz vlastitih sredstava zaposlio trideset asistenata.

Svakako je potrebno spomenuti i pohvaliti naše studente koji uspješno ostvaruju svoje obveze na studiju te su aktivni u studentskim udrugama koje djeluju pri Fakultetu, a koji su postigli zapažene rezultate na prestižnim međunarodnim natjecanjima.
Studenti Fakulteta bili su i ostali prepoznati i kao vrhunski sportaši osvajajući odličja na najjačim svjetskim natjecanjima.

U Splitu, 30. rujna 2020.

Pof. dr. sc. Sven Gotovac
Dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu