1908. rođen Mladen Dokmanić

Prof. Mladen Dokmanić dipl. ing.

Gimna­ziju je završio u Novoj Gradiški, a Tehnički fakultet u Zagrebu, Elektrostrojarski odsjek, 1937. godine. U raz­doblju od 1937. do 1945. godine radio je najprije u Banovinskom električnom poduzeću, a potom u Državnom električnom poduzeću. Nakon 1945. godine radi u Električnom poduzeću Hrvatske. Rad u elektroprivredi završava 1952. godine u energetskom odjelu Glavne direkcije za elektroprivredu Hrvatske. U školskoj godini 1938./39. bio je asistent-dnevničar za predmet Hidraulički strojevi na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Godine 1946. izabran je za honorarnog nastavnika, 1952. u zvanje docenta, a 1965. u zvanje izvanrednog profesora Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu. Svoj radni vijek završava u Zavodu za visoki napon i energetiku Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu umirovljenjem 1978. godine. Predavao je predmete Prijenos električne energije i Mreže i instalacije. Objavio je skriptu “Elektroenergetske mreže”. Autor je ili koautor je 3 članka u domaćim stručnim časopisima i 4 referata objavljena u zbornicima znanstvenostručnih skupova. Izradio je, sa suradnicima iz Instituta za elektroprivredu u Zagrebu, više studija i pro­jekata razdjelnih mreža, prijedloga standarda za napone i struje, te studija o ekonomskom presjeku vodiča dalekovoda. Prof. Dokmanić je autor kontroverzne studije Dimenzioniranje Jadranskog dalekovoda najvišeg napona u kojoj se zalagao da se umjesto odabranog napona 220 kV izgradi (dvostruki) dalekovod 400 kV. Taj prijedlog nije prihvaćen pa umjesto dvonaponske mreže 400 i 110 kV danas imamo znatno kompliciraniju tronaponsku mrežu 400, 220 i 110 kV.

Repozitorij datoteka:

ELEKTROENERGETSKE MREŽE