Miljokaz

 

 Dr. sc. Božidar Filipović-Grčić
 Glavni tajnik HRO CIGRE

 

Od njegova osnutka, u sklopu IEEE-a postoji Povijesni odbor zadužen za očuvanje i promicanje povijesnog nasljeđa iz područja elektrotehnike i računarstva. IEEE Global History Network (IEEE GHN) je platforma IEEE-a posvećena očuvanju i promicanju povijesno važnih inovacija u području elektrotehnike, posebno u okviru programa IEEE Milestones. IEEE Milestones je utemeljen 1983., a s radom je započeo 1984. obilježavajući tako stoljeće postojanja IEEE-a i odajući priznanje “stoljeću divova” koji su obilježili tehnički napredak.

IEEE GHN priznaje važna tehnička dostignuća iz područja elektrotehnike i računarstva stara najmanje 25 godina koja su imala iznimno opće i/ili regionalno značenje. Trenutno je priznato preko stotinu takvih dostignuća diljem svijeta, npr.:

 • Elektrifikacija izmjeničnom strujom, 1886.
 • Polaganje transatlantskog kabla
 • Nikola Tesla, pionir elektroenergetike
 • Voltina elektrokemijska baterija, 1799.
 • HVDC sustav na rijeci Nelson
 • Prvi 735 kV AC prijenosni sustav, 1965.
 • Prvi fotonaponski sustav
 • Otkriće supravodljivosti, 1911.
 • Rodno mjesto interneta, 1969.
 • Otkriće prvog tranzistora u Bellovu laboratoriju, 1947.
 • Proizvodnja tranzistora, 1951.
 • Westinghousov razbijač atoma, 1937.
 • Laboratorij Thomasa A. Edisona, 1887.
 • Prvi pacemaker, 1957.
 • Prvi poluvodički integrirani sklop, 1958.
HRO CIGRE je odlučio izraditi sličan prikaz povijesnog naslijeđa u Hrvatskoj. U povijesno nasljeđe  uvrštena HE Krka, jer je taj događaj prepoznao i IEEE GNH i uvrstio ga u Milestone. Logično je zbog toga da povijest HE Krka bude prvi događaj preuzet od IEEE HR i postavljen na internetske stranice Miljokaza HRO CIGRÉ. Posebni postav na Miljokazu čine biografije i povijesni udžbenici znamenitih profesora elektrotehničkih fakulteta u Hrvatskoj, koji su dali nemjerljiv doprinos razvoju znanosti i obrazovanju brojnih generacija inženjera elektrotehnike. Interesantno je istaknuti da su mnogi od njih bili članovi JUKO-HRO CIGRE.
HRO CIGRÉ poziva sve koji imaju dokumentaciju o povijesnim ličnostima ili događajima iz područja elektrotehnike da ih dostave tajništvu koje će ih postaviti na Miljokaz i tako učiniti dostupnim svim zainteresiranima.