2011. tiskana monografija 50 godina primijenjenih znanstvenih istraživanja i razvoja na području elektrotehnike

 

prof. dr. sc. Stjepan Car

KONČAR – INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU – 50 godina primijenjenih znanstvenih istraživanja i razvoja na području elektrotehnike

Iz uvoda:

Sa sigurnošću se može tvrditi da je upravo ta djelatnost, koja privlači najbolje inženjere – stvaratelje novoga i njihov poduzetnički duh, bila odlučujuća za opstojnost KONČARA, koji se znao kroz svoju burnu povijest prilagođivati različitim uvjetima poslovanja. Primijenjeno istraživanje i razvoj proizvoda i tehnologija u središtu je pažnje svih tvrtki koje žele opstati i rasti u globalnom okruženju, ali i svih razvijenih zemalja, kao i onih koje to žele postati. Razlog tome je potreba da se tržištu ponude proizvodi i usluge različiti od postojećih ili jeftiniji u proizvodnji. Stvoriti nešto novo, nešto različito, nešto bolje, nešto jeftinije, put je kako privući kupce i stvoriti što veću novostvorenu vrijednost da bi se jedan njen dio mogao ponovo uložiti u primijenjena istraživanja i razvoj te tako osigurati održivi razvoj.