Individulani članovi

Pozivamo Vas da budete individualni član HRVATSKOG OGRANKA CIGRE u 2023. godini.

Članstvo se stječe ispunjavanjem pristupnice i uplatom članarine.

Članovi imaju pravo aktivno sudjelovati u radu svih manifestacija HRO CIGRE, pokretati inicijativu od interesa za rad HRO CIGRE, biti informirani o radu HRO CIGRE. Osim toga članovi HRO CIGRE mogu birati i biti birani u tijela HRO CIGRE; mogu biti članovi studijskih odbora i sudjelovati u radu radnih grupa.

Iznosi individualne članarine za 2023. godinu su sljedeći:

– redovita članarina 15 €
– inženjeri elektroteh. mlađi od 35 godina 10 €
– umirovljenici 10 €

i uplaćuje se na transakcijski račun IBAN HR7423600001101221026 u korist

 HRO CIGRE
 Berislavićeva 6
 10000 ZAGREB

 PRISTUPNICA INDIVIDUALNI ČLANOVI

 Za studente preddiplomskog i diplomskog studija članstvo u HRO CIGRE je besplatno.

 Za dodatne informacije kontaktirajte naše Tajništvo
 e-mailom: info@hro-cigre.hr ili na telefon 01 487 25 07.