Individulani članovi

Pozivamo Vas da budete individualni član HRVATSKOG OGRANKA CIGRÉ u 2020. godini.

Članstvo se stječe ispunjavanjem pristupnice i uplatom članarine.

Članovi imaju pravo aktivno sudjelovati u radu svih manifestacija HRO CIGRÉ, pokretati inicijativu od interesa za rad HRO CIGRÉ, biti informirani o radu HRO CIGRÉ. Osim toga članovi HRO CIGRÉ mogu birati i biti birani u tijela HRO CIGRÉ; mogu biti članovi studijskih odbora i sudjelovati u radu radnih grupa.

Iznosi individualne članarine za 2020. godinu su sljedeći:

– redovita članarina 100,00 HRK
– inženjeri elektroteh. mlađi od 35 godina 50,00 HRK
– umirovljenici 50,00 HRK

i uplaćuje se na transakcijski račun IBAN HR7423600001101221026 u korist

 HRO CIGRE
 Berislavićeva 6
 10000 ZAGREB

 PRISTUPNICA INDIVIDUALNI ČLANOVI

 Za studente preddiplomskog i diplomskog studija članstvo u HRO CIGRÉ je besplatno.

 Za dodatne informacije kontaktirajte naše Tajništvo
 e-mailom: info@hro-cigre.hr ili na telefon 01 487 25 07.