1984. izgrađena RHE Velebit

RHE Velebit smještena je u mjestu Muškovcu, na donjem toku rijeke Zrmanje, oko 10 kilometara uzvodno od grada Obrovca. Izgradnja je početa 1978. a RHE je puštena u redovitu proizvodnju 1984. Prosječna godišnja proizvodnja iznosi približno 430 GWh, a rekordna proizvodnja od 641 MW zabilježena je 2013.g. RHE Velebit jedina je naša elektrana priključena na 400 kV mrežu i glavna je točka napajanja Zadarske županije s preko 200 tisuća stanovnika. Kao i sve naše hidroelektrane i ona je certificirana za proizvodnju „zelene energije“.