1983. tiskana monografija Razvoj elektrifikacije u Hrvatskoj

Dragi čitatelji

stavljajući pred vas ovu knjigu, željeli bismo vam objasniti koje su namjere vodile elektroprivredu Hrvatske kada se odlučila na ovaj korak.

Početkom 1981. godine odlučili smo obilježiti stotu godišnjicu elektrifikacije u svijetu tako da prikupimo građu o početcima i razvoju elektrifikacije u svim krajevima koje obuhvaća današnja SR Hrvatska. Taku skupljenu građu odlučili smo izdati u dvije knjige: jedna bi obuhvaćala razdoblje od početka elektrifikacije do kraja drugog svjetskog rata, a druga razdoblje poslijeratne elektrifikacije odnosno izgradnje elektroenergetskog sistema Hrvatske.

Držimo da je objavljivanje dostupne građe o prvom stoljeću elektrifikacije na našem tlu naša obveza prema onima koji su ugradili dio svoga života u ovo što je danas napravljeno, ali isto tako i dug prema generacijama koje dolaze.

Mnogima će ova knjiga poslužiti kao pogodna dokumentacija za rasprave i analize. Kao izdavači želimo da mlađim kadrovima ova knjiga bude i poticaj za nove napore na izučavanju i primjeni svih ideja koje čovječanstvo vode boljem i sretnijem životu u miru.

Na kraju, dopustite mi da se zahvalim svim suradnicima koji su pridonijeli da uspješno završimo posao na pripremi i izdavanju ove knjige. Zahvaljujem se autorima na velikom i značajnom poslu koji su obavili, a posebno drugu Vlatku Čulu koji je cijeli ovaj posao inicirao i koordinirao.

Zagreb, prosinac 1983.

Glavni direktor ZEOH

Vojislav Roksandić, dipl. ing.