1983. uspostavljen jedinstveni sustav daljinskog vođenja prijenosne mreže Hrvatske

Sustav daljinskog vođenja elektroenergetske mreže uspostavljen je u Hrvatskoj početkom 80-ih godina. Radi se o složenom, distribuiranom i hijerarhijski ustrojenom tehničkom sustavu koji se od svojih začetaka kontinuirano održava, nadograđuje i razvija – kako na razini centara vođenja, tako i na razini EE objekata. Danas je praktički za sve objekte prijenosne mreže omogućen daljinski nadzor i upravljanje, a većina se eksploatira bez stalne posade.

U početku izgradnje sustava daljinskog vođenja hrvatske prijenosne mreže, EE objekti su opremani daljinskim stanicama koje je proizvodio Končar po licenci švedske tvrtke ASEA koje su omogućavale da se informacije telekomunikacijskim vezama prenose u nadležni centar vođenja. Centre vođenja bilo je potrebno opremiti programskim sustavima iz kategorije za koju se uvriježio naziv „SCADA“, kao akronim engleskog izraza „Supervisory Control And Data Acquisition“. Tako su centri daljinskog upravljanja (CDU) u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu opremljeni SCADA sustavima tipa Proza 11 D/R razvijenog od strane Končara po licenci tvrtke ASEA. Istovremeno je u Republičkom dispečerskom centru Hrvatske (današnji Nacionalni dispečerski centar) instaliran SCADA/EMS sustav francuskog proizvođača SODETEG TAI.

SCADA sustavi nalaze primjenu u različitim industrijama, a u energetici omogućuju osoblju u centru vođenja ili EE objektu uvid u stanje mreže ili postrojenja u stvarnom vremenu. Uz osnovne SCADA funkcije, moderni sustavi raspolažu različitim naprednim izvještajnim, proračunskim, analitičkim i optimizacijskim funkcijama.

Spomenuti SCADA sustavi u hrvatskim centrima vođenja uspješno su obavljali svoju funkciju punih 30 godina, sve do 2014. godine kada je u rad pušten novi SCADA/EMS/AGC sustav. Ovako dugački životni vijek sustava ne bi bio moguć bez velikog znanja, stručnosti i domišljatosti inženjera iz Končara i operatora prijenosnog sustava. Napretkom informacijskih tehnologija očekivani životni vijek SCADA sustava se dramatično skraćuje, čemu u prilog najbolje govori činjenica da je u 2024. godini izvršena nova revitalizacija SCADA/EMS sustava u centrima vođenja.

Povodom pola stoljeća daljinskog upravljanja u prijenosnoj mreži i skoro 40 godina od uspostavljanja sustava daljinskog vođenja, HRO CIGRÉ je digitalizirao kratku i vrlo informativnu brošuru tvrtke Končar izdanu 1985. godine na temu realizacije Centra daljinskog upravljanja Tumbri. Čitatelju skrećemo pažnju na nekoliko rečenica iz brošure koje odražavaju razmišljanja tadašnje generacije tehničkih stručnjaka.

„Ovo je naš prvi korak u informatičku budućnost u koju je razvijeni svijet već ušao. Informatika, robotizacija i procesna kontrola su sredstva moderne tehnologije, koja će osloboditi čovjeka od primitivnog i monotonog rada, a usmjeriti ga za kreativan rad dostojan čovjeka. Svako zaostajanje bilo bi kobno, pa ovim našim početnim uspjesima trebamo dobiti poticaj za daljnju modernizaciju i hvatanje koraka s razvijenim svijetom.“

Jesu li se njihova predviđanja i očekivanja ostvarila?