1996. prvi rad pod naponom u prijenosnoj mreži Hrvatske

 

Marijan Kalea

 

 

Repozitorij datoteka:

Popravak DV 400 kV Ernestinovo – Tumbri radom pod naponom

Neki aspekti rada pod naponom u visokonaponskim mrežama

1996. godine, obavljen je popravak DV 400 kV Ernestinovo–Tumbri radom pod naponom. Taj vod bio je (još uvijek) ključan za opskrbu Slavonije i Baranje električnom energijom, zbog ratnih razaranja u slavonskoj prijenosnoj mreži.

Korišten je pod sniženim pogonskim naponom, radijalnim priključkom na napon 220 kV u TS Mraclin.

Imao je brojna oštećenja iz rata, a nezamislivo je bilo njegovo dugotrajnije isključenje radi otklanjanja oštećenja. Angažirano je mađarsko poduzeće OVIT iz Budimpešte da obavi popravak, ali bez isključenja tog voda, dakle radom pod naponom.

To je bila prva (i za sada jedina, osim pranja izolacije radovima na razmaku) primjena rada pod naponom uz dodir u prijenosnoj mreži Hrvatske. Radovi su opisani u časopisu Energija broj 2/1997. Prilažemo prvi članak koji opisuje taj zahvat i drugi kojim se prikazuju teorijske osnove takvom radu.