1963. tiskan prvi svezak Tehničke enciklopedije

O projektu

Tehnička enciklopedija jedinstveno je djelo u području tehnike i osnovnih prirodnih znanosti vezanih uz tehničku praksu. Pruža opća znanja iz svih područja tehnike ‒ od građevinarstva, geodezije, strojarstva, rudarstva do elektrotehnike, brodogradnje, aerotehnike, atomske tehnike ‒ proširuje spoznaje o tehničkim pronalascima, o njihovu razvoju od prvih eksperimenata do suvremene industrijske i znanstvene primjene.
Tehnička enciklopedija najopsežnije je enciklopedičko djelo na hrvatskome jeziku ikad priređeno, te najopsežnija enciklopedija u ovome dijelu Europe. Obuhvaća 13 svezaka sa 642 članka na ukupno 9500 stranica, te 22 000 crteža. U osnovi je zamišljena kao izvor znanja koji će školarcima i drugim zainteresiranima dati uvodni prikaz iz najširega područja tehnike. Međutim, prateći najnovija znanstvena dostignuća iz toga područja, svojedobno je u mnogo slučajeva bila jedina stručna literatura na hrvatskome jeziku, te je postupno prerasla u izvor na kojem su mnogi naraštaji inženjera gradili svoje obrazovanje. Ne čudi stoga podatak o čak 60 000 kompleta Enciklopedije koji su distribuirani po čitavoj tadašnjoj Jugoslaviji.
inženjera i tehničara NRH i Tehničkoga fakulteta, a 1956. održana je inicijalna skupština redakcije Tehničke enciklopedije.
Prvi je svezak izašao 1963., a posljednji, 13. svezak 1997. Glavni su urednici Tehničke enciklopedije,ujedno i doajeni hrvatske tehnike i njezine popularizacije, bili Rikard Podhorsky (1959‒74), Živan Viličić (1975), Hrvoje Požar (1976‒91) i
Duško Štefanović (1991‒97). Na člancima Enciklopedije radilo je ukupno 610 najistaknutijih stručnjaka iz različitih područja.
Od 2017. Tehnička enciklopedija dostupna je u digitalnoj inačici na internetu.

Više o povijesti Tehničke enciklopedije:
Z. Jakobović: Pothvat Tehničke enciklopedije. Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, 10(2001), str. 121‒130.
R. Marušić: Prilozi za historijat tehničke enciklopedije. Činjenice i sjećanja. Činjenice i sjećanja. Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, 6(1997), str. 75‒90.

HRO CIGRÉ obavještava svoje članove da je na Miljokaz postavio poveznicu na fundamentalno djelo tehnike i osnovnih prirodnih znanosti:

Tehničku enciklopediju