1854. rođen Franjo Divić

 

 

Franjo Divić

DIVIĆ, Franjo, matematičar (Beravci kraj Velike Kopanice, 11. XI. 1854 — Mali Lošinj, 16. V. 1893). Gimnaziju završio u Vinkovcima, studij matematike i fizike na bečkom Sveučilištu. Od 1876. namjesni je učitelj u maloj realci u Srijemskoj Mitrovici. God. 1881. na zagrebačkom Sveučilištu promoviran u doktora filozofije radom iz teorijske fizike, o uzrocima djelovanja Zemlje na magnete i električne struje; u njemu analizira uzroke magnetizma Zemlje polazeći od tada poznatih teorija. Bio je gimnazijski profesor u Vinkovcima, a 1892. postavljen je za privremenog upravitelja osječke realke. Dopunu disertaciji dao je u radu Djelovanje galvaničnimi strujami obtečenih, okretanjem postalih, elipsida na izvanjštinu. Bavio se i teorijom osnovnih računskih operacija te o tome napisao nekoliko članaka i sintezu u knjizi o sedam računskih operacija (na njemačkom). Navedene radove objavio je u Izvješću Kr. velike gimnazije u Vinkovcima (1881–82, 1884 –85, 1886–87, 1888–89. i 1889–90).
DJELA: Uzroci djelovanja Zemlje na magnete i električne struje. Beč 1881. — Četiri temeljne vrsti računa sa jestnimi i niečnimi, cielimi i slomljenimi obćimi brojevi, novim načinom predočuje Dr. Franjo Divić, kralj. profesor. Zagreb 1885. — Die sieben Rechnungsoperationen mit allgemeinen Zahlen. Wien—Leipzig 1891.