2012. Zbornici Povijest i filozofija tehnike

Prof. dr. sc. Zvonko Benčić

Predgovor 

Uzastopno, svake godine, počev od 2012. godine, održano je osam simpozija; prvih šest (2012. 2017.) u organizaciji Elektrotehničkog društva Zagreb (EDZ), sedmi (2018.) u zajedničkoj organizaciji EDZ-a i Hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave (HRO CIGRÉ) i ovaj osmi (2019.) samo u organizaciji HRO CIGRÉ. Tiskana su tri zbornika radova: prva dva pod glavnim naslovom: “Povijest i filozofija tehnike” i podnaslovima: radovi EDZ sekcije od 2012. do 2016. i radovi EDZ sekcije 2017. te treći pod naslovom 7. simpozij PIFT 2018. Četvrti zbornik pod naslovom 8. simpozij PIFT 2019. za sada je samo u elektroničkom obliku. Ukupno, na svih osam simpozija, objavljena su 129 rada na 2530 stranica.

Idući dublje u prošlost, sjećanja nestaju, a ostaju samo dokumenti razbacani po osobnim arhivama i preostalim poduzećima (npr. PTT muzej, knjižnica u Končar − Institutu za elektrotehniku), zatim dokumenti sačuvani u različitim državnim institucijama (npr. škole, fakultetske knjižnice, muzeji, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), a rjeđe u državnim arhivima (npr. Arhiv grada Zagreba, Hrvatski državni arhiv). Ponekad je dobro prolistati ondašnje novine. Treba požuriti jer dokumenti nestaju. Idući još dublje, nekoliko stoljeća u prošlost, preostaje traženje izvornih dokumenata po arhivima i knjižnicama. Za to je potrebno poznavanje živih stranih jezika te klasičnih, grčkog i latinskog. Istraživanje sekundarnih izvora (tumačenje izvornih dokumenata) može poslužiti tek kao pomoć.

Tako spoznajemo povijest tehnike. Povijest tehnike treba protumačiti u surječju društvenih, političkih, znanstvenih, ekonomskih, ekoloških, jezičnih i socijalnih prilika. Primjerice: “Zašto Faust Vrančić nije niti u jednom slučaju dao teorijsku osnovu svojih rješenja?” Ili: “Zašto je Tehnički fakultet u Zagrebu osnovan dvadesetak godina nakon drugih tehničkih fakulteta u Europi?”

I, na kraju, logički slijede pitanja iz filozofije tehnike: “Kako artefakti i tehnički zahvati u prirodi služe čovjeku?”, ili obratno: “Kako čovjek služi artefaktima i kako na čovjeka djeluju tehnički zahvati u prirodi?” Odgovori na ta pitanja jedna su od žurnih zadaća modernog neoliberalnog doba.