Opći podaci

CIGRE je skraćenica od Conseil International des Grands Réseaux Électriques odnosno Međunarodno vijeće za velike elektroenergetske sustave.

CIGRE je stručna udruga sa sjedištem u Parizu i s članstvom na svih pet kontinenata.

Njezino djelovanje obuhvaća problematiku elektroenergetskih sustava i njihovih komponenata to jest bavi se razvojem, izgradnjom, pogonom i održavanjem elektroenergetskih postrojenja i njihovih elemenata.

Postoje tri vida djelovanja CIGRE i to:

 • kroz studijske odbore
 • kroz stručne skupove i
 • kroz nacionalne ogranke
 

a) Studijski odbori (SO)

su osnovna tijela CIGRE u kojima djeluju vrhunski svjetski stručnjaci iz pojedinih područja. Unutar pojedinog SO djeluju radne grupe (RG) koje detaljnije obrađuju pojedina uska područja iz programa rada SO-a.

Danas u okviru CIGRE djeluje 16 studijskih odbora i to:

 

b) Stručni skupovi

CIGRE organizira svake parne godine savjetovanje u Parizu gdje se razmatraju stručni referati iz područja djelovanja svih 16 SO s otprilike 250 referata. Tijekom savjetovanja održavaju se i okrugli stolovi o pojedinim aktualnim temama.

Svake neparne godine CIGRE organizira u nekoj od zemalja članica simpozij iz područja djelovanja jednog ili nekoliko SO-a. U 2007. godini se jedan takav simpozij održao upravo u Zagrebu pod nazivom »Transient Phenomena in Large Electric Power Systems«

Tijekom simpozija organiziraju se i tutorijali sa svrhom informiranja i školovanja domaćih stručnjaka.

c) Nacionalni ogranci

U pojedinim zemljama se osnivaju nacionalni ogranci CIGRE. Njihov način djelovanja je vrlo sličan onome CIGRE, ali u granicama pojedine zemlje. Tako u Hrvatskoj postoji nacionalni ogranak odnosno HRO CIGRE od 1992. godine. Taj ogranak u neku ruku predstavlja kontinuitet djelovanja bivšeg jugoslavenskog ogranka – JUKO CIGRE koji je osnovan 1951. godine i od tada je imao svoje sjedište u Zagrebu.

U okviru HRO CIGRE djeluje također 16 SO-a identičnih onima u međunarodnom CIGRE-u i 5 sekcija.

U radu pojedinih SO-a sudjeluje u prosjeku 25 stručnjaka.

HRO CIGRE organizira svoja savjetovanja svake neparne godine (oko 250 referata), a simpozije svake parne godine (oko 60 referata). Okrugli stolovi o pojedinim aktualnim temama organiziraju se prema potrebi trenutka.

Za djelovanje HRO CIGRE nadležan je Izvršni odbor dok operativne zadatke izvršava Tajništvo kojim rukovodi glavni tajnik.

Djelovanje zainteresiranih stručnjaka za energetiku u okviru CIGRE i HRO CIGRE provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

 • Rad u SO CIGRE
 • Rad u radnoj grupi (RG) pojedinog SO CIGRE
 • Rad u SO HRO CIGRE
  Rad u RG pojedinog SO HRO CIGRE
 • Aktivno/pasivno sudjelovanje na skupovima:
  • savjetovanja CIGRE
  • simpoziji CIGRE
  • tutorijali CIGRE
  • okrugli stolovi CIGRE
  • savjetovanja HRO CIGRE
  • simpoziji HRO CIGRE
  • kokokviji HRO CIGRE
  • okrugli stolova HRO CIGRE
  • konferencije i redne grupe SEERC
  • savjetovanja nacionalnih komiteta CIGRE drugih zemalja
  • simpoziji nacionalnih CIGRE drugih zemalja

Aktivno sudjelovanje podrazumijeva referat ili diskusiju, a pasivno sudjelovanje prisutnost na skupu.