Nagrade i priznanja HRO CIGRE 

Za rad u HRO CIGRE članovima se mogu dodijeliti priznanja. Do 2008. postojalo je samo „Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HO (HRO) CIGRÉ“. Donošenjem Pravilnika o priznanjima HRO CIGRÉ (2017.) propisane su slijedeće vrste priznanja:

1. Nagrada za životno djelo

2. Priznanje za uspješan rad

3. Pohvala za uspješan rad

Priznanja za rad u HRO CIGRE dodjeljuje Izvršni odbor. Priznanje za životno djelo svečano se dodjeljuje na sjednici Skupštine HRO CIGRE. Priznanja se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o priznanjima HRO CIGRE.

Pravilnik o priznanjima

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRE ZA 2021.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Prof. dr. sc. DRAGO BAN

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Prof. dr. sc. ZLATKO MALJKOVIĆ

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – dr. sc. MIROSLAV POLJAK

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – ZDESLAV ČERINA, dipl. ing.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Prof. dr. sc. IVO UGLEŠIĆ

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – mr. sc. NENAD ŠVARC

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – GORAN TOMIĆ, dipl. ing.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – SNJEŽANA ČUJIĆ-ĆOKO, dipl. ing.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – dr. sc. JAVOR ŠKARE

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – dr. sc. MIROSLAV MESIĆ

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – VELIMIR RAVLIĆ, dipl. ing.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Akademik BOŽO UDOVIČIĆ

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Doc. dr. sc. MLADEN ZELJKO

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – IVAN PERAK, dipl. ing.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Prof. dr. sc. ZVONKO BENČIĆ

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Prof. dr. sc. ŽELJKO ŠTIH

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – LUKA MILIČIĆ, dipl. ing.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – SAŠA CAZIN, dipl. ing.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – DRAGUTIN JORDANIĆ, dipl. ing.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – BORIS BOJANIĆ, dipl. ing.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – TOMISLAV BARIČEVIĆ, dipl. ing.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – dr. sc. MINEA SKOK

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – BOŠKO JAKOVIĆ, dipl. ing.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – Izv. prof. dr. sc. PREDRAG MARIĆ

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – TIBOR DOLENC, mag. ing. el.

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – BRANKO ĆOSIĆ, mag. ing. el.

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – mr. sc. IVICA ŠULC

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – mr. sc. IVAN SITAR

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – mr. sc. DAVOR MIŠKOVIĆ

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – IVANKA RADIĆ, dipl. ing.

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – BRANKA JAKOPOVIĆ, dipl. ing.

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – ANĐELKO TUNJIĆ, dipl. ing.

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 2019.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Šime Miliša, dipl. ing. el.– SO A3

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – prof. dr. sc. Slavko Krajcar – SO C5

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Ante Sekso, dipl. ing. – SO C4

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – dr. sc. Antun Mikulecky – SO A2

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Davor Mladina, dipl. ing. (prijedlog IO)

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Darinko Bago, dipl. ing. (prijedlog IO)

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – mr. sc. Josip Polak – SO A1

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – Božena Musulin, dipl. ing. – SO D1 (i SO A2, ali prijedlog je od SO D1 donesen)

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – dr. sc. Božidar Filipović-Grčić – SO A3

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – mr. sc. Dalibor Gorenc – SO A3 

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – Mato Mijić, dipl. ing. el. – SO B1

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – mr. sc. Boris Babić – SO B1 

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – Milivoj Šutej,  ing. el. – SO B2 

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – Goran Čubra,  dipl. ing. el. – SO B2 

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – Sanja Vinter, dipl. ing. el. – SO B2

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 2018.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO U STVARANJU I RADU HRO CIGRÉ

DOBITNIK PRIZNANJA ZA 2018, –  dr. sc. Goran Granić

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 2017.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Nikola Jaman, dipl. ing.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Marijan Kalea, dipl. ing. el.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – Prof. dr. sc. Ante Marušić, dipl. ing.   

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – mr. sc. Jandro Šimić, dipl. ing.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – Josip Študir, dipl. ing.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – Zdravko Pamić, dipl. ing.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – Gordan Mirošević, mag. ing. el.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – Niko Mandić, dipl. ing.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – mr. sc. Branko Štefić, dipl. ing.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – Željko Ćosić, dipl. ing.

PRIZNANJE ZA USPJEŠAN RAD – Miroslav Krepela, dipl. ing.

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – Josip Lovrinčević, dipl. ing.

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – mr. sc. Nino Vrandečić

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – dr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el 

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – Dalibor Škarica, dipl. ing. el.

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – mr. sc. Vlatko Ečimović, dipl. ing. el.

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – Radenko Rubeša, dipl. ing. el.

POHVALA ZA USPJEŠAN RAD – mr. sc. Velimir Ilijanić, dipl. ing.

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 2015.

PREDLOŽEN OD SO: D1, Plaketa za dugogodišnji uspješan rad u HRO CIGRÉ, Anđela Hadži-Skerlev, dipl. ing.

PREDLOŽEN OD SO: A2, Plaketa za dugogodišnji uspješan rad u HRO CIGRÉ, Šime Miliša, dipl. ing.

PREDLOŽEN OD SO: B2, Priznanje za životno djelo u stvaranju i radu HRO CIGRÉ, Ante Delonga, dipl.ing.   

PREDLOŽEN OD SO: C6, Priznanje za životno djelo u stvaranju i radu HRO CIGRÉ, doc. dr. sc. Srđan Žutobradić

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 2013.

PREDLOŽEN OD SO: A1, Plaketa za dugogodišnji uspješan rad u HRO CIGRÉ, prof. dr. sc. DRAGO BAN

PREDLOŽEN OD SO: A2, Plaketa za dugogodišnji uspješan rad u HRO CIGRÉ, dr. sc. ANTUN MIKULECKY

PREDLOŽEN OD SO: A3, Priznanje za životno djelo u stvaranju i radu HRO CIGRÉ, dr. sc. KREŠIMIR MEŠTROVIĆ

PREDLOŽEN OD SO: A3, Priznanje za životno djelo u stvaranju i radu HRO CIGRÉ, dr. sc. RADOVAN MILOŠEVIĆ

PREDLOŽEN OD SO: A3, Plaketa za dugogodišnji uspješan rad u HRO CIGRÉ, BORIS FERČEK, dipl. ing.

PREDLOŽEN OD SO: B1, Diploma za uspješan referat i uspješno vođenje stručnih radionica, SREĆKO ALJINOVIĆ, mag. ing. el.

PREDLOŽEN OD SO: B2, Pohvala za uspješno sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih simpozija, IGOR LUKAČEVIĆ, dipl. ing.

PREDLOŽEN OD SO: B2, Priznanje za životno djelo u stvaranju i radu HRO CIGRÉ, IVO ŠEGVIĆ, dipl. ing.

PREDLOŽEN OD SO: B5, Plaketa za dugogodišnji uspješan rad u HRO CIGRÉ, JUROSLAV ZANINOVIĆ, dipl. ing.

PREDLOŽEN OD SO: C2, Priznanje za životno djelo u stvaranju i radu HRO CIGRÉ, prof. dr. sc. JURAJ ŠIMUNIĆ

PREDLOŽEN OD SO: C2, Priznanje za životno djelo u stvaranju i radu HRO CIGRÉ, mr. sc. VLADIMIR GRUJIĆ

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 2012.

PREDLOŽEN OD SO: B5, Odluka IO HRO CIGRE od 16.10.2012., priznanje za dugogodišnji uspješan rad u  HRO CIGRÉ,  NIKOLA CVJETKOVIĆ, dipl. ing.

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 2011.

PREDLOŽEN OD SO: C5, Priznanje za životno djelo u stvaranju i radu HRO CIGRÉ, ZORKO CVETKOVIĆ

PREDLOŽEN OD SO: D1, Priznanje za životno djelo u stvaranju i radu HRO CIGRÉ, SONJA ČABRAJAC

PREDLOŽEN OD SO: B3, Priznanje za životno djelo u stvaranju i radu HRO CIGRÉ, ŽELJKO RADOŠEVIĆ

PREDLOŽEN OD SO: A2, Plaketa za dugogodišnji uspješni rad u HRO CIGRÉ, NIKOLA JAMAN

PREDLOŽEN OD SO: C5, Plaketa za dugogodišnji uspješni rad u HRO CIGRÉ, MIĆO KLEPO

PREDLOŽEN OD SO: A1, Plaketa za dugogodišnji uspješan rad u HRO CIGRÉ, ZLATKO MALJKOVIĆ

PREDLOŽEN OD SO: C3, Plaketa za dugogodišnji uspješan rad u HRO CIGRÉ, DAMIR SUBAŠIĆ

PREDLOŽEN OD SO: B2, Plaketa za dugogodišnji uspješan rad u HRO CIGRÉ, IVO ŠEGVIĆ

PREDLOŽEN OD SO: C5, Plaketa za dugogodišnji uspješan rad u HRO CIGRÉ, SONJA TOMAŠIĆ ŠKEVIN

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 2008.

PREDLOŽEN OD SO: B1, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, JOSIP ANTIĆ

PREDLOŽEN OD SO: D1 i A2, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, SONJA ČABRAJAC

PREDLOŽEN OD SO: B2, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, GORDANA HRABAK-TUMPAĆ

PREDLOŽEN OD SO: C1, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, ANTE JELČIĆ

PREDLOŽEN OD SO: C6, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, NEVEN LANG-KOSIĆ

PREDLOŽEN OD SO: IO, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, JOSIP MOSER

PREDLOŽEN OD SO: D2, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, IVAN PERAK

PREDLOŽEN OD SO: A3, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, MLADEN PREDOVAN

PREDLOŽEN OD SO: C4, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, IVAN SARAJČEV

PREDLOŽEN OD SO: B3, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, JOSIP SAVIČEVIĆ

PREDLOŽEN OD SO: A1, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, ĐURO STANKOVIĆ

PREDLOŽEN OD SO: IO, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, IVICA TOLJAN

PREDLOŽEN OD SO: C1, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, MLADEN ZELJKO

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 2005.

PREDLOŽEN OD SO: C6, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, DRAGAN BOROJEVIĆ

PREDLOŽEN OD SO: D2, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, NEVEN BRANKOVIĆ

PREDLOŽEN OD SO: B2, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, ANTE DELONGA

PREDLOŽEN OD SO: B5, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, SILVANO DRANDIĆ

PREDLOŽEN OD SO: B5, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, BOŽIDAR FILIPOVIĆ-GRČIĆ

PREDLOŽEN OD SO: A2, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, ZDENKO GODEC

PREDLOŽEN OD SO: A3, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, STJEPAN HARČA

PREDLOŽEN OD SO: A1, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, VLADIMIR JARIĆ

PREDLOŽEN OD SO: B5,Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, DAMIR KARAVIDOVIĆ

PREDLOŽEN OD SO: D2,Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, BOŽIDAR KATUŠIĆ

PREDLOŽEN OD SO: A2, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, TOMISLAV KELEMEN

PREDLOŽEN OD SO: IO, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, MIROSLAV MESIĆ

PREDLOŽEN OD SO: B1, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, BRANKO PAIĆ

PREDLOŽEN OD SO: D2, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, STJEPAN PAVLEK

PREDLOŽEN OD SO: C6, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, RIHARD SCHNEIDER

PREDLOŽEN OD SO: C4, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, ANTE SEKSO

PREDLOŽEN OD SO: C6, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, IVAN ŠIMATOVIĆ

PREDLOŽEN OD SO: C4, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, TOMISLAV VUJNOVAC

PREDLOŽEN OD SO: D2, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, VINKO VUKOVIĆ

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 2003.

PREDLOŽEN OD STK: 37, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, ZORKO CVETKOVIĆ

PREDLOŽEN OD STK: 21, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, PETAR ČERINA

PREDLOŽEN OD STK: 33 i 36, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, ŽELJKO ĆOSIĆ

PREDLOŽEN OD STK: 22, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, ZVONIMIR FIRŠT

PREDLOŽEN OD STK: 37, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, MARIJAN KALEA

PREDLOŽEN OD STK: 22, 33 i 36, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, DAVORIN KREMER

PREDLOŽEN OD STK: 34 i 35, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, DAMIR PAPANDOPULO posthumno

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 2001.

PREDLOŽEN OD STK: 11, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, ZVONKO ČULIG

PREDLOŽEN OD STK: IO, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, VOJMIR DVORNIK- posthumno

PREDLOŽEN OD STK: 15, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ,VLADIMIR FIRINGER

PREDLOŽEN OD STK: 35, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ,VLADIMIR KAVUR

PREDLOŽEN OD STK: 36, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, MILAN SINJERI

PREDLOŽEN OD STK: 38,Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ,ZDENKO TONKOVIĆ

PREDLOŽEN OD STK: 37, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, BOŽO UDOVIČIĆ

PREDLOŽEN OD STK: 12, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, ZVONIMIR VALKOVIĆ

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 1999.

PREDLOŽEN OD STK: 36, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, MLADEN BEGOVIĆ

PREDLOŽEN OD STK: 11,Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, VLADIMIR KUTEROVAC

PREDLOŽEN OD STK: 21 i 33, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, JOSIP MUŽNY

PREDLOŽEN OD STK: 23, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, BOŽIDAR RADMILOVIĆ

PREDLOŽEN OD STK: 31, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, JOZO ŠUSTE

PREDLOŽEN OD STK: 12,Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, ZVONIMIR VALKOVIĆ

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 1997.

PREDLOŽEN OD STK: 33, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, IVO HRS

PREDLOŽEN OD STK: 38, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, BORIS MARKOVČIĆ

PREDLOŽEN OD STK: IO, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, IVO PUTANEC

PREDLOŽEN OD STK: 34, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ, ŽELJKO ZLATAR

DOBITNICI PRIZNANJA HRO CIGRÉ ZA 1995.

PREDLOŽEN OD STK: 35, Priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u HRO CIGRÉ,  MIRKO MAJIĆ