1960. u Rijeci osnovan Tehnički fakultet

Prof. dr. sc. Goran Turkalj

Biti dekanom ustanove iza koje je uspješno polustoljetno postojanje i djelovanje u području tehničkih znanosti iznimna je čast i obveza, a pisati uvodnu riječ monografije posvećene tom događaju izuzetna je povlastica. Kao i prethodne monografije, tako i ova predstavlja jedan vremeplov i prisjećanje na ono što se na Fakultetu dosad dogodilo i što je dosad ostvareno. U Monografiji su opisani osnutak i razvoj Fakulteta, opisan je njegov ustroj, studentski programi, prikazane su studentske aktivnosti i aktivnosti Alumni kluba te je dan pregled mnogih događaja i aktivnosti naših bivših i sadašnjih djelatnika tijekom ovih 50 godina postojanja.

Tijekom zadnjeg desetljeća Tehnički se fakultet zajedno s cijelim riječkim sveučilištem nalazi u tranzicijskom procesu u kojem se nastoji kvalitetno pozicionirati kao prepoznatljiva institucija na hrvatskoj i međunarodnoj znanstvenoj i visokoobrazovnoj sceni. Sa svojih 140 djelatnika izabranih u neko od znanstvenonastavnih, nastavnih ili stručnih zvanja, u punom ili djelomičnom radnom odnosu, među kojima više od 65 ima stupanj doktora znanosti, Tehnički fakultet zasigurno predstavlja jednu od najvažnijih sastavnica Sveučilišta u Rijeci u ostvarenju cilja da se ono profilira kao istraživačko sveučilište. Nastava se na Tehničkom fakultetu izvodi sukladno Bolonjskom modelu, i to kroz 11 studijskih programa: sveučilišni preddiplomski studiji strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva, sveučilišni diplomski studiji strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike, stručni studiji strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te poslijediplomski doktorski studij iz područja tehničkih znanosti koji obuhvaća znanstvena polja strojarstva, brodogradnje i temeljnih tehničkih znanosti. U tijeku je ishodovanje dopusnice za izvođenje diplomskog studija računarstva, a u planu je vrlo skoro pokrenuti i postupak akreditacije doktorskog studija za izvođenje nastave u znanstvenom polju elektrotehnike. Do danas je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplome i svjedodžbe steklo više od 5000 studenata, 95 7 kandidata steklo je zvanje magistra znanosti, dok je 86 kandidata obranilo doktorske disertacije i steklo zvanje doktora znanosti. Ti podaci govore da je na Fakultetu, otkako je osnovan, školovana većina visokoobrazovanih stručnjaka tehničkog profila naše uže i šire regije, čime je izravno pridonio kako razvitku grada Rijeke i Primorskogoranske županije, grada i regije u kojima je ponikao, u kojima djeluje i koji baštine tehnički razvitak i napredak, tako i razvoju Hrvatske u cjelini.

Na Fakultetu se provodi i nekoliko programa cjeloživotnoga dopunskog obrazovanja, kao što su Cisco akademija iz područja mrežnih tehnologija, programi obrazovanja za stjecanje certifikata ECDL te program dodatnoga stručnog osposobljavanja servisera rashladnih i klimatizacijskih uređaja. Ove smo akademske godine započeli i s programom cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišne diplomske studije Fakulteta. U sklopu Fakulteta djeluje i sveučilišna IT akademija koja provodi program cjeloživotnog obrazovanja E-learning u nastavnoj praksi i program obuke Microsoft Partners in Learning.

S ciljem približavanja dostignuća svojih istraživača znanstvenoj i stručnoj javnosti Fakultet 1970. godine započinje s izdavanjem Zbornika radova, koji od 1995. godine izlazi kao znanstveni časopis Engineering Review, čija je učestalost izlaženja unazad nekoliko godina podignuta na dva broja godišnje. Cilj je u sljedećem razdoblju znatnije povećati broj i kvalitetu objavljenih radova, povećati učestalost izlaženja na barem četiri broja godišnje te popisu bibliografskih baza u kojima je časopis indeksiran pridodati i neke od najvažnijih, poput baza SCOPUS i SCI-Expanded. Na Fakultetu se trenutačno provode istraživanja na 20 znanstvenih projekata koje financira resorno ministarstvo, 2 znanstvena projekta koje financira Nacionalna zaklada za znanost, a u tijeku su i aktivnosti na četirima bilateralnim projektima. Fakultet je partner i na jednom TEMPUS projektu, surađuje s brojnim domaćim i inozemnih akademskim institucijama, a dio je i CEEPUS programa.

Studenti su na Fakultetu organizirani kroz Studentski zbor, a svoje aktivnosti organiziraju i putem udruga IAESTE, EESTEC, IEEE i dr. Vrlo su zapažene rezultate postigli naši studenti uključeni u prvi Formula student tim, koji je 2008. godine pod imenom Riteh Racing Team nastupio u Silverstoneu (Velika Britanija) na svjetskom natjecanju u konstruiranju, izradi i utrkivanju prototipova malih trkaćih vozila. Od 2009. godine na Fakultetu djeluje i Waterbike Team Rijeka koji okuplja studente na projektu izrade vodocikla Zvizda – plovila pokretanog snagom ljudskih mišića – i koji se istaknuo svojim nastupima na međunarodnim regatama vodocikala u Rostocku (Njemačka) i Szczecinu (Poljska). Također, dio tima Prve alpinističke ekspedicije Sveučilišta u Rijeci “Kilimanjaro – Africa 2010” čine predstavnici našega fakulteta. Vrlo je aktivan i naš Alumni klub koji okuplja doktore i magistre znanosti te diplomirane inženjere i inženjere koji su ta zvanja stekli na Tehničkom fakultetu.

Na kraju ove uvodne riječi zahvalio bih svim bivšim i sadašnjim djelatnicima, nastavnicima i studentima koji su ugradili barem djelić sebe u postojanje, razvoj i dobrobit ove naše ustanove. Posebnu zahvalnost upućujem i članovima Uređivačkog odbora na čelu s prof. dr. sc. Božidarom Križanom koji su uložili veliki trud u izradu ove, nadam se zanimljive Monografije.

U Rijeci, 7. ožujka 2011.

Prof. dr. sc. Goran Turkalj

Dekan Tehničkoga fakulteta u Rijeci