1894. Zasvijetlila električna svjetiljka na Gospodskom trgu u Zadru

Ivan Mravak

Predsjednik Uprave HEP-a

Nije slučajno da je Zadar među rijetkim gradovima, i u svjetskim razmjerima, krajem 19. stoljeća bio otvoren prema novim i najboljim idejama. Takvom revolucionarnom tehnološkom iskoraku – uvođenju električne energije kao osnovnom preduvjetu napretka u svakom smislu – pogodovao je civilizacijski i poduzetnički duh Zadra. To očito nije bila brzopleta odluka skupine zanesenjaka, o čemu svjedoče temeljite pripreme, nego su već tada vrlo profesionalno bili razmatrani bitni čimbenici za njeno donošenje s tehničkog i ekonomskog aspekta.
Tako je ta tehnička inicijativa postala javno dobro Zadrana, prije 110 godina. Gradska električna centrala i razvodna mreža u Zadru bili su temelj za stvaranje sustava, za začetak elektroprivrede na tom području.
Elektra Zadar, naslanjajući se na tradicijske vrijednosti svoga podneblja i središnje ideje svojih učitelja – od prvih godina elektrifikacije do danas – donosi svjetlost i električnu snagu u domove i u industrijske pogone Zadra, zadarskoga zaleđa i otoka.
Iza svega toga stoje ljudi, ljudi Hrvatske elektroprivrede i njene Elektre Zadar. Oni znaju da služiti ljudima predstavlja najvažniji čimbenik vrijednosti i temelj ponosa i ugleda naše tvrtke. U vremenu koje je ispred nas, upravo ta stoljetna tradicija javnog električnog svjetla, bit će odlučujuća za konkurentsku sposobnost na otvorenom tržištu električne energije u Hrvatskoj. Istinsko povjerenje i partnerski odnos s kupcima Hrvatska elektroprivreda gradi na takvim tradicijskim zasadama znanja i iskustva. Stoga, 110 godina od prve žarulje u Zadru nema samo prigodničarsko obilježje. To je dokaz da je Zadar ona sredina u Hrvatskoj koja uvijek raspolaže novom snagom za rast i razvoj.
To je, jednako tako, povod za zahvalu svima onima koji su sudjelovali u elektrifikaciji Zadra, i Hrvatske, ali i obveza onima koji dolaze da nastave njegovati vrijednosti svojih prethodnika.