1912. Električna rasvjeta u Požegi

Mr. sc. Damir Kovačević

Direktor Elektre Požega

Danas, kada izdajemo našu Monografiju, vraćamo se u povijest grada Požege i njene elektrifikacije i podsjećamo što je sve prethodilo priključenju Požege naprednom svijetu. Tek sluteći o mogućnostima primjene električne energije – najplemenitije vrste energije koja je nezamjenjivi pokretač tehnološkog napretka ljudskog društva, Gradsko zastupstvo predvođeno gradonačelnikom Eduardom Kürschnerom, imalo je odvažnosti opredijeliti se za korištenje snage vode rijeke Orljave kod Kuzmice. Ovaj monografski zapis svjedoči da to nije bila jednostavna zadaća. Trebalo je postaviti turbinu i generator, dizelski motor i njegov generator, uklopnicu s dva generatora, dalekovod, spojne vodove, vod visokog napona te gradsku podzemnu mrežu… šest transformatorskih stanica, mrežu niskog napona i javnu rasvjetu sa žaruljama i lukovima… izgraditi dovodni kanal od Pongračeva mlina do Orljavice, izgraditi 14 betonskih mostova, branu… Ali, kada je 6. listopada 1912. električna energija potpuno rasvijetlila ulice grada Požege kao nikada do tada, nestale su sve zle slutnje i dvojbe. Naša prigodna Monografija bilježi najvažnije događaje u godinama koje su uslijedile u procesu elektrifikacije Požege i njene okolice, odnosno distribucije električne energije sve do današnjih dana. Dakako da nije bilo moguće obuhvatiti sve događaje tijekom jednog stoljeća, ali vjerujem da će ova Monografija biti valjana podloga i poticaj za daljnje brižljivo skupljanje i čuvanje dokumentacije o razvoju Elektre Požega. Posebno naglašavam da je na stoljetnom putu električne energije u Požegi uložen veliki trud znanih i neznanih graditelja, kojima pripadaju zasluge za izgradnju, razvoj i održavanje elektroenergetskih postrojenja na našem području. Valja spomenuti i izdvajanja naših ljudi koji su, bez obzira na teške životne uvjete, ulagali u razvoj mreže u svojim selima. Danas imamo malu, ali uzornu Elektru Požega s dobro održavanim postrojenjima i urednom opskrbom električne energije 27 tisuća kupaca, o čemu skrbi naših 150 zaposlenika. Zahvaljujući našim prethodnicima, iskreno poručujem novim naraštajima da na jednaki način nastave graditi i razvijati elektroenergetska postrojenja i odnose, jer snaga znanja i iskustva uvijek proizvode prave vrijednosti. Za našu Požegu i našu Hrvatsku.