1950. osnovana Elektroistra

Ivan Fabris

RIJEČ DIREKTORA

OČEKUJU NAS VELIKI ZADACI

Godine 1990. slavili smo dvije velike obljetnice – 40. godina poduzeća “Elektroistra” i 90. godina elektrifikacije u Istri. Puni optimizma krenuli smo u zadnje desetljeće ovog milenija. Pred nama su bili veliki planovi u cilju još bržeg razvoja i modernizacije mreža i postrojenja kako bismo se približili suvremenim europskim rješenjima. U tom desetljeću ostvaren je veliki san. Izborili smo se za samostalnu Republiku Hrvatsku. Međutim, strašna ratna razaranja, izgubljeni životi, veliki broj invalida, djeca i žene ostali su bez očeva i supruga, raseljeno je puno ljudi, uništena materijalna dobra, među ostalim i elektroenergetska postrojenja – zaustavili su nas na putu boljitka. Raspoloživa sredstva, umjesto na razvoj i modernizaciju, usmjerena su na sanaciju i obnovu porušenih krajeva i postrojenja. Mi smo u Istri, na sreću, ali valja istaći i zbog mudrog ponašanja određenih ljudi, pošteđeni direktnih razaranja, ali smo osjetili posljedice rata. Pored radnika koji su bili mobilizirani, i ostali su se uključili u sanaciju i obnovu mreža i postrojenja od Gospića, Zadra, Okučana, Gline, Karlovca i Vukovara, kako bi se ljudima omogućio što brži povratak na svoja ognjišta. Sve je to uzrokom smanjenih financijskih sredstava pa nismo uspjeli ostvariti veći broj ključnih investicija, poput – SDV Istre, DV 110 kV Buje – Buzet, rekonstrukciju TS 110/20kV Raša, sustav MTU za Istru, prelazak pojedinih područja na 20 kV napajanje. Ipak, s pravilnim usmjeravanjem raspoloživih sredstava osigurali smo sigurno napajanje električnom energijom svih potrošača. U proteklom desetljeću, uspjeli smo održati na zavidnoj razini naturalne pokazatelje, kao što su gubici električne energije, faktor snage, zadovoljavajuće naponske prilike, a posebne napore uložili smo u naplatu električne energije. Uspjeh je tim veći jer smo sačuvali jezgru sposobnih radnika od montera, tehničara do inženjera i ostalih pratećih službi, tim više što je zbog raznih razloga iz poduzeća otišlo više od 300 radnika. U proteklom razdoblju zaposleno je gotovo 100 mladih stručnih ljudi. Kao i 90-te godine, u narednom periodu očekuju nas velike promjene. Sigurno ne kao one koje su se dogodile u ovom desetogodišnjem razdoblju, ali nas očekuju velike promjene u restrukturiranju, privatizaciji i formiranju slobodnog elektroenergetskog tržišta. U tome moramo sudjelovati, u to se moramo uključiti ako ćemo sutra postati ravnopravan član europske zajednice. Međutim, potrebno je da se u taj proces uključi sva raspoloživa pamet stručnih ljudi, kako bi smo napravili što manje grešaka. Posljedice nestručnog i nesavjesnog pristupa ovoj materiji mogu biti katastrofalne za naš elektroenergetski sustav, možda još i veće od ratnih razaranja koja su se dogodila u ovom desetljeću.