1998. osnovano Tehničko veleučilište u Zagrebu

 

Dekan mr sc. Velimir Rajković

Deseta obljetnica TVZ a u Zagrebu

Proteklo je punih deset godina otkako je, Uredbom Vlade Republike Hrvatske 1998. godine, osnovano Tehničko veleučilište u Zagrebu. Veleučilište je preuzelo izvođenje stručnih studija, kako s pojedinih tehničkih fakulteta, tako i viših škola, nastavljajući 50-godišnju tradiciju održavanja takvih studija i izgrađivanja jedne komponente binarnog sustava visokog obrazovanja, sukladno temeljnim odrednicama stručnih studija u europskim državama.

Osnovna misao vodilja pri kreiranju programa pojedinih studija bilo je sastaviti program na način da se postigne optimalna kombinacija količine bazičnog teorijskog znanja potrebnog za ovladavanje strukom i količine modernih spoznaja te stručnih vještina koje omogućuju završenim studentima da u potpunosti odgovore zahtjevima buduće radne okoline.

U prvih deset godina rada Tehničko je veleučilište prolazilo kroz brojne poteškoće, a prepreke koje smo savladali samo nam još čvršće dokazuju da smo na pravom putu.

U trenutku osnivanja, Tehničko veleučilište nije imalo niti jednog zaposlenika, nije imalo prostor, oprema nije postojala. Danas na Veleučilištu djeluje preko 120 zaposlenika, a na naših četiri stručna preddiplomska i tri diplomska specijalistička stručna studija, osim zaposlenih nastavnika, aktivno djeluje preko 150 vanjskih suradnika, što uglednih nastavnika hrvatskih sveučilišta, što istaknutih stručnjaka iz gospodarstva. Vlastitim smo sredstvima opremili potrebne laboratorije i brojne računarske učionice.

Tijekom proteklih deset godina bilo je iznimno teško, vrlo često i obeshrabrujuće osiguravati uvjete za provođenje nastave uz ne previše izdašnu pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i apsolutno nikakvu pomoć lokalne zajednice. U poziciji kada u gradu Zagrebu djeluje renomirano Sveučilište za koje se i očekuje da ima bitni utjecaj na sva važna zbivanja u ovoj zemlji, uz sva znanstvena dostignuća Sveučilišta, cijelo smo vrijeme našeg djelovanja morali dokazivati da smo nositelji, ne lošijih, već drugačijih studija od fakultetskih.

Naš naglasak na struci ponukao nas je da, osim redovitih studijskih programa, iniciramo i razvojno djelovanje na području cjdoživotnog obrazovanja. Tako danas djelujemo i kao ovlaštena ustanova za provođenje cjeloživotnog obrazovanja ovlaštenih inženjera u graditeljstvu, a osnovali smo i brojne akademije na ICT području. Da bi dokazali da smo dobri, morali smo biti najbolji. Tako je naša cisco akademija 2007. godine jedina u svijetu dobitnica tri od četiri priznanja koja dodjeljuje cisco Systems: Education Recognition, Extraordinary Contributions i Pioneer Recognition. Godine 2005. proglašena je i za najbolju lokalnu cisco akademiju u EMEA (Europa, Bliski istok i Afrika) regiji, dok je 2008. postala jedini trening centar za CCNP u Adriatic regiji.

Naši stručnjaci redovito unose najnovija znanja u nastavne programe naših studija što rezultira time da nema nezaposlenih naših svršenih studenata, a iz gospodarstva dobivamo samo pohvale.

Takav je rad omogućio da postavimo vrlo dobre veze s gospodarstvom koje nam pomažu da budemo elastični i otvoreni prema brzim prilagodbama i zahtjevima pojedinih struka koje postavlja tehnološki razvoj.

Sve ovo što smo postigli ne bi bilo moguće bez golemog entuzijastičkog rada našeg prvog rektora, prof. dr. sc. Dragutina Sčapa, kojem ovom prilikom zahvaljujem. Zahvaljujem i svim dosadašnjim članovima Senata, stručnog vijeća, Upravnog vijeća, te svim nastavnicima i suradnicima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu koji su svojim radom doprinijeli izgradnji ovog visokog učilišta. Zahvaljujem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske koje je u ovih deset godina stvaralo uvjete i podupiralo razvoj binarnog sustava, pa tako i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Nakon svega, vjerujem da smo u proteklom razdoblju potvrdili svrsishodnost postojanja Tehničkog veleučilišta i da se možemo nadati da će zajednica vidjeti i nas pored Sveučilišta i osigurati nam nužni prostor za daljnje djelovanje i još brži i kvalitetniji razvoj.

Vjerujem da ćemo u idućih deset godina biti još bolji.