Zbornici radova

Riječ glavnog tajnika HRO CIGRE

Poštovani članovi HRO CIGRE, poštovani čitatelji

Misiju CIGRE možemo definirati kao primjenu znanstvenih metoda u rješavanju složenih problema velikih elektroenergetskih sustava. HRO CIGRE kao član te velike međunarodne udruge u cijelosti slijedi tu misiju. Odlukom o izdavanju zbornika u kojima su sabrani referati iz područja pojedinih SO-a objavljeni na savjetovanjima, simpozijima i kolokvijima posljednjih dvadesetak godina, HRO CIGRE nastoji tu misiju dodatno popularizirati na način da svoju bogatu riznicu od nekoliko tisuća radova učini dostupnom svim članovima. Posebno se želi omogućiti mladim članovima i članovima studentima lakše snalaženje u velikom broju radova koji obrađuju specifične probleme EES-a.

Druga vrsta zbornika sadrže odabrane najbolje referata savjetovanja, simpozija i kolokvija HRO CIGRE prema prijedlozima SO-a odnosno voditelja tema prihvaćenih na Tehničkom odboru. Prvi takav zbornik sadrži radove 13. savjetovanja HRO CIGRE.

Urednici zbornika su naši najistaknutiji stručnjaci za pojedina područja, a selekcija radova je njihov izbor.