1922. rođen Mario Padelin

Dr. sc. Mario Padelin, dipl. ing.

Dr. sc. Mario Padelin, dipl. ing., redoviti profesor, (30.4.1922. Zadar  19.10.1984. Zadar).

Srednju školu završio je u Šibeniku 1941. godine. Studij elektrotehnike započeo je u Padovi u Italiji, a završio 1951. godine na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je 1963. godine u polju elektrotehnike.

Do dolaska na Fakultet radio je u poduzeću Elektra u Zagrebu. U tom je razdoblju projektirao i gradio remontnu radionicu i pogonsku ispitnu stanicu. Godine 1957. zapošljava se na Zavodu za visoki napon Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu. Za docenta je izabran 1964. godine, 1968. u zvanje izvanrednog, a 1976. u zvanje redovitog profesora Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu.

Na Fakultetu je predavao predmete Tehnika visokog napona i Prenaponska zaštita na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju. Znanstvena i stručna djelatnost bila mu je uvijek vezana uz svakodnevnu praksu. Posebno se bavio problematikom zaštite od groma objekata različite namjene te zaštitom od prenapona energetskih postrojenja. Osim toga rješavao je probleme vezane za uzemljivače elektroenergetskih objekata i postrojenja.

Bio je autor i voditelj projekata vezanih uz probleme stabilnih postrojenja električnih željeznica. Autor je skripte Zaštita od prenapona, te knjige Zaštita od groma. Vodio je velik broj diplomskih radova, te više magisterija i doktorata

Kao nastavnik i čovjek bio je odmjeren i suzdržan, s velikim razumijevanjem za svoje suradnike i studente. Svi koji su ga poznavali iznimno su cijenili njegov rad i trud na području tehnike visokog napona i osobito na području zaštite od groma. Izuzev rada u struci, obnašao je i brojne druge funkcije, pa treba istaknuti njegovo učešće na osnivanju Hrvatskog narodnog kazališta u Zadru 1947. godine.

Preuzeto iz Spomenice 40. obljetnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva 1956. – 1996., Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu; Element, Zagreb; 1996.