1993. minirana brana HE Peruča

Urednik: Marin Vilović

Branu HE Peruča, taj u novijoj povijesti nezabilježeni zločinački čin, minirala je 28. 1. 1993. godine u 10 sati 48 minuta i 55 sekundi bivša Jugoslavenska armija s ciljem izazivanja katastrofalnih poplava i uništenja gradova i naselja nizvodno od brane. Naime, u trenutku miniranja vodostaj u jezeru bio je na maksimalnoj koti 356,20 m n.m. Točno vrijeme aktiviranja eksploziva zabilježile su seizmičke postaje. Rezultati seizmograma pokazali su da je eksploziv aktiviran u vremenskom intervalu od oko 10 s, aktivirano je 10 – 20 t TNT, a energija eksplozije odgovarala je energiji potresa magnitude M=2,4. No znanje i iskustvo graditelja spriječilo je krajnje namjere zločinaca; brana je teško oštećena, ali planirane katastrofalne poplave se nisu dogodile. U ožujku 1994. nakon što je agresor protjeran i oslobođen dio teritorija započeli su radovi na obnovi brane. 1995. održana je međunarodna konferencija o obnovi brane HE Peruča. Zbornici radova na hrvatskom i engleskom jeziku sa sažetcima ostaju trajni svjedoci pobjede dobra nad zlom.