1927. osnovana ELKA

Dr.  Stanko Bakić

Uz jubilej ELKE 1927.-1987.

Povodom 60-godišnjice rada i razvoja naše tvornice ugodna mi je čast da se osvrnem na njen dosadašnji razvoj i perspektivu.
S ponosom ću kazati nekoliko rečenica o razvojnom putu ELKE. To mi neće činiti teškoće, jer sam sa slavljenicom prešao skoro polovinu njenog životnog puta. Suputništvo je počelo 1960. godine kada sam se kao mladi ekonomist zaposlio u ELKL Za mene je to bio izazov, jer sam se zaposlio u tvornici koja je među prvima u zemlji počela uvoditi analitičko vrednovanje radnih mjesta i uvoditi raspodjelu osobnih dohodaka po jedinici proizvoda. Predosjećao sam da je to sredina u kojoj se mogu relativno brzo afirmirati nove metode raspodjele, novi oblici organizacije, kao i nove tehnike i tehnologije. Da me intuicija nije prevarila svjedoči činjenica da pišem uvodne napomene u čast slavljenice.
ELKA je u toku svog 60-godišnjeg rada ostvarila značajan materijalni i društveni razvoj. Od relativno male tvornice kabela koja je 1927. godine proizvela 80 tona instalacijskih vodova, ELKA je 1986. godine izradila 23 000 tona vodova i kabela. Neposredno pred drugi svjetski rat u tvornici je bilo zaposleno 100, a danas ima 1850 radnika. U poratnim godinama na staroj lokaciji u Martićevoj ulici izgrađeno je 13 200 m2 radnog prostora, koji je ubrzo postao limit uspješnijem razvoju tvornice. Zbog toga je 1962. godine počeo proces preselenja na novu lokaciju na Žitnjaku na kojoj danas ima 58 400 m2 radnog prostora.
Gledano u retrospektivi, potrebno je istaći nekoliko ključnih momenata u razvoju tehnologije i proizvodnje. Tako je primjerice ELKA prva u našoj zemlji godine 1951. počela upotrebljavati PV C granulat kao izolacijski materijal. Šezdesetih godina naša tvornica preuzima pionirsku ulogu u Jugoslaviji u pogledu supstitucije u energetskim kabelima bakrenog vodiča aluminijskim. Sedmo desetljeće karakterizira u ELKI značajan razvoj telekomunikacijskih kabela i vodova s termoplastičnom izolacijom, kao i usvajanje proizvodnje kabela srednjeg napona (10, 20 i 35 kV), izoliranih sa stabiliziranim i umreživim polietilenom i etilen pro- pilenom. Za osamdesete godine karakteristično je da je naša tvornica ušla u proizvodnju punjenog umreživog polietilena prema licenci firme General Electric, te počela eksperimentalnu proizvodnju optičkih ka¬ bela.
Razvoj materijalne proizvodnje omogućio je ELKI izlazak na svjetsko tržište još davne 1952. godine. Taj napor osigurao je tvornici u kasnijim godinama disperziju izvoza u 40 zemalja na 4 kontinenta svijeta.
Važno je još istaći da je ELKA u zadnjih desetak godina zabilježila prosječnu stopu rasta ukupnog prihoda po stalnim cijenama od 10,3%. Pored toga i kvalitativni pokazatelji poslovanja ukazuju da je naša tvornica na samom vrhu jugoslavenske kabelske industrije, a i pri vrhu privrede grada Zagreba.
Neosporno je da je ELKA, pored poklanjanja izuzetne pažnje materijalnom razvoju, još veću pažnju i brigu usmjeravala ljudskom faktoru i razvoju samoupravnih društvenih odnosa. Značajni napori sredstva uloženi su u obrazovanje kadrova, društvenu prehranu, stambenu izgradnju, zdravstvenu zaštitu i rekreaciju zaposlenih.
Razvoj ELKE oslanja se na razvoj materijala, proizvoda, opreme, te transfer znanja i tehnologije.
Razvoj materijala bit će usmjeren na razvoj umreživog polietilena za specijalne namjene, razvoj materijala za izolaciju i plašteve otpornog na gorenje, te razvoj ambalaže uz uhođenje racionalnijeg načina prerade i iskorišćavanja sekundarnih sirovina.
Razvijanje našeg proizvodnog asortimana usmjerit će se/naročito na optičke kabele, CATV i mikrokoaksijalne kabele, specijalne vodove, ka¬ bele i kabelske setove, kabele i vodove otporne na visoke temperature, podvodne kabele i specijalnu čeličnu užad za naftnu industriju.
Razvojni napori ulagat će se također u razvoj konstrukcija i izradu kabelskih strojeva i linija za kabelsku proizvodnju.
U daljnjem razvoju naše tvornice više ćemo truda uložiti u plasman vlastitog znanja s područja proizvodnje kabela i vodova zainteresiranim partnerima u zemljama u razvoju.
I na kraju-sigurnu i optimističku razvojnu perspektivu mogu dati i osigurati samo stručni i marljivi radnici uz adekvatnu materijalnu i moralnu stimulaciju. 

Direktor radne organizacije
Dr. Stanko Bakić