1914. rođen Tihomil Jelaković znanstvenik i centralna ličnost radiotehnike i akustike

prof. dr. sc. Tihomil Jelaković

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Tihomil Jelaković je znanstvenik i centralna ličnost radiotehnike i akustičke izobrazbe u Hrvatskoj, i to u njenom snažnom razvojnom ciklusu, u drugoj polovici 20. stoljeća.

Prof. Jelaković rođen je 28. svibnja 1914. godine u Glinskom Novom Selu. Osnovnu naobrazbu je stekao u Petrinji i Sisku. Diplomirao je 1939. godine na Elektrotehničkom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Kao inženjer radi u pogonu studijske tehnike Radiostanice Zagreb (1940. − 1952.), koji se pod njegovim vodstvom razvio u tadašnji najveći centar radiotehnike u Hrvatskoj, u Radioindustriju Zagreb. Taj razvoj omogućio je veći broj kvalificiranog osoblja, iz stručne škole koju je prof. Jelaković vodio 1947. godine (u režiji Radiostanice).

Prof. Jelaković je 1951. godine izabran za docenta na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, iz kojeg se razvio u Elektrotehnički fakultet (kasnije u Fakultet elektrotehnike i računarstva), na kojem 1962. godine postaje redoviti profesor. Godine 1954. osnovao je na Elektrotehničkom fakultetu Zavod za elektroakustiku s nastavnim programom iz područja akustike, elektroakustike i prijemne tehnike. Osnutkom postaje predstojnikom Zavoda, na kojoj dužnosti ostaje do svoje smrti 14. travnja 1978. godine.

Prof. Jelaković je cijeli svoj radni vijek posvetio izučavanju, nastavnom djelovanju i pisanju literature iz područja radiotehnike i akustike. Ta aktivnost može se sažeti u slijedeći popis najvažnijih djela:

− Bio je urednik i jedan od osnivača časopisa Radio, koji je počeo izlaziti u jesen 1945. godine. Časopis je bio vrlo cijenjena tehnička literatura iz radiotehnike u ono vrijeme, kada nije bilo literature na hrvatskom jeziku.

− Sudjelovao je u prevođenju (i kao tehnički korektor) tri knjige autora W. Daudta: Radiotehnika I.; II. i III. Ove knjige, u obimu od oko 1000 stranica, predstavljaju gotovo prvu literaturu iz područja radiotehnike i elektroakustike u Hrvatskoj (1960.).

− Iz područja audiotehničke literature napisao je 7 knjiga (u 13 izdanja), koje su objavljene u razdoblju od 1952. do 1977. godine, u ukupnoj nakladi od 50000 primjeraka:

Transformatori i prigušnice (tri izdanja, 1952. −1966.)

Negativna reakcija u tonfrekventnoj tehnici (1957.)

Magnetsko snimanje zvuka (dva izdanja, 1959. i 1968.)

Arhitektonska akustika (1961.)

Zvuk, sluh, arhitektonska akustika (drugo izdanje: 1978.)

Uvod u elektrotehniku i elektroniku (dva izdanja, 1967. i 1975.)

Mikrofoni (1969.)

Tranzistorska audiopojačala (dva izdanja, 1975. i 1977.)

Prof. Jelaković je bio voditelj znanstvenih projekata; napisao je veliki broj znanstvenih radova, studija i elaborata. Kao izvrstan nastavnik, koji je predavao na vrlo razumljiv i prihvatljiv način, bio je vrlo popularan i omiljen među studentima. On je zaslužan (uz svoje suradnike na Zavodu za elektroakustiku) što se akustika, kao nadasve važna znanost u modernom društvu, izučava na hrvatskim visokoškolskim ustanovama, pomoću stručne literature na hrvatskom jeziku.

 

 

Repozitorij datoteka:

Negativna reakcija

Transformatori i prigusnice