1952. stavljena u pogon HE Vinodol

Prof. Ing. Vladimir Žepić

Izgradnja velikih električnih postrojenja neposredno na izvorima energije, udaljenim od mjesta potrošnje, mogla se provesti tek onda, kad je Nikola Tesla stvorio za to osnove svojim iznašašćem višefaznog izmjeničnog sistema.

Tom iznašašću zahvaljuje u zadnjoj liniji mogućnost svoje izgradnje i ova naša nova hidroelektrana u Vinodolu, koja će svojom energijom snabdijevati daleke prostore naše zemlje i unositi u mnoge domove svjetlosti i bolji život.

Dugo se vremena nije spoznala vrijednost Teslinog dijela i njegova značenja za razvoj elektrotehnike i za opći napredak čovječanstva.

Svakako je značajno i vrlo istinita izjava poznatog američkog učenjaka prije više od 35 godina, kad je prigodom podjeljivanja zlatne Edisonove medalje Nikoli Tesli ustanovio, da bi točkovi industrije prestali da se okreću, a gradovi da bi zavili u ramu i u njima promet zamro, da bi zastao čitav ekonomski život, kad bi iz današnjeg privrednog stvaranja isključili rezultati Teslinovog rada.A bilo je i u ovim krajevima takvog nerazumijevanja. Nikola Tesla, čovjek naših ličkih gora, ostao je nepoznat i necijenjen u svojoj domovini.

Tek povodom desetgodišnjice smrti veličina njegova doprla je do svijesti naših naroda i oni su počeli razumijevati značenje njegovog djela, kad su pri radu na izgradnji velikih objekata Prve petoljetke neposredno došli u dodir s rezultatima s temeljnih za sada Teslinih iznašašća.

Sad su graditelji nove socijalističke stvarnosti počeli cijeniti i voljeti sina svoje zemlje Nikolu Teslu, ponosni da je u njihovoj sredini nikako taj velika i osnivač suvremene elektrotehnike. Pod utjecajem tih saznanja Radnički savjet “Hidroelektrane Vinodol” na svom zasjedanju od 9. siječnja 1953 donio je zaključak, da se ova elektrana prozove imenom HIDROELEKTRANA NIKOLA TESLA i da se na taj način dade priznaje čovjeku, koji se rodio tu u blizini, iza planine, na kršnom ličkom tlu.

Neka bi stvaralački duh Nikole Tesle ovladao našim mladim neimarima i potaknuo ih na stvaranje novih vrednota za napredak svoje domovine i za dobrobit čitavog čovječanstva.

Prof. Ing. Vladimir Žepić