1895. Električno svjetlo u Varaždinu

Zvonko Rožmarić

Direktor Elektre Varaždin

Danas kada izdajemo našu Monografiju koju dajemo na uvid stručnoj i općoj javnosti, vraćamo se u povijest grada Varaždina i povijest njegove elektrifikacije. U toj priči o društvenim, kulturološkim, tehničkim i organizacijskim uvjetima, podsjećamo što je sve prethodilo danu kada je 17. prosinca 1895. godine prvi put u električnom svjetlu zasjao barokni grad Varaždin. Za grad koji je sa svojim palačama, crkvama i zgradama bio, a to je i danas, jedan od najljepših gradova Hrvatske, taj civilizacijski događaj označio je početak novog doba – doba električne energije. Od tada se tijekom 120 godina niti jedan važan korak u javnom životu grada, a potom i njegove okolice, nije mogao napraviti a da u tomu važan udjel nije imala električna energija.

Za sve što se postiglo tijekom proteklih 120 godina, za sve ono što imamo danas, bilo je potrebno puno truda i rada graditelja – naših prethodnika, čiju baštinu preuzimaju sadašnji zaposlenici Elektre Varaždin. Primjerenu izgradnju, razvoj i održavanje elektroenergetskih postrojenja na području koje pokriva naša Elektra ne bi mogli postići bez dobre suradnje i razumijevanja rukovodstva HEP Operatora distribucijskog sustava Hrvatske elektroprivrede, Županije varaždinske, lokalnih uprava gradova i općina te građana – naših vjernih kupaca.