1951. u Hrvatskoj osnovana CIGRÉ

Herman Mattes, prvi Glavni tajnik JUKO CIGRE (1951. – 1976.)

CIGRE je općepoznata kratica za svjetsku međunarodnu udrugu elektroinženjera Conference Internacionale des Grands Reseux Electriques – Međunarodna konferencija za velike električne mreže. Premda je 2000. naziv umjesto “konferencije” zamijenjen s “vijeće” (Conseil), kratica je ostala ista CIGRE. Kratica toliko poznata da se ponekad zaboravlja njen pravi naslov i namjena – usklađivanje rada velikih i onih manjih elektromagnetskih sustava, te razmjena svih iskustva vezanih uz elektroenergetiku. Predstaviti se kao član međunarodne, ili nacionalne, CIGRE znači biti ugledni elektroenergetičar, priznati stručnjak.

Godine 2001. je interesantna jer tada pada čitav niz okruglih godišnjica. Prošlo je 120 godina otkako je francuski inženjer Marcel Daprez pokazao da je moguće električnu energiju prenijeti na veliku daljinu. Bila je to revolucionarna ideja jer nagli razvoj istosmjerne struje i njena primjena za rasvjetu, kako ju razvija Thomas Alva Edison, ima ograničenje upravo u prijenosu na daljinu. Nakon nekih 1200 metara postaje neekonomično. Tako smo i dobili toliko poznatu i popularnu riječ – “električna centrala” jer je morala biti postavljena u središte potrošnje, u centar.

Prošlo je 110 godina od prvog trofaznog prijenosa na veliku daljinu. Temeljem Teslinih pronalazaka iz područja polifaznih struja, prigodom velike elektrotehničke izložbe u Frankfurtu na Majni 1891. godine, sagradio je Dolivo-Dobrowolsky prvi trofazni izmjenični prijenosni sistem između hidroelektrane Laufenburg i Frankfurta, na daljinu od 178 kilometara. Jasno je da je to bio eksperiment koji je imao sve bitne elemente današnjih suvremenih elektroenergetskih sustava. Posebno je značajno da je taj pokus otvorio put daljnjem razvoju prijenosa, proizvodnje i distribuiranja električne energije.

Hrvatska je ponosna što je bila među prvima u razvoju sustava jer je u Šibeniku, na slapovima rijeke Krke, ostvaren 1895. jedan od prvih kompletnih polifaznih sustava. Iskustva ostvarena na prvim realizacijama bila su bitna na brzi i nagli razvoj elektroenergetike u svijetu. Upravo zbog tog razvoja XX. stoljeća dobiva naziv “doba elektrike”. Omogućen je dovod energije iz udaljenih hidroelektrana, iz termoelektrana lociranih na rudnicima ugljena. Omogućeno je stvaranje električnih mreža i njihovo povezivanje. Tako se pojavljuju elektroenergetski sustavi sve veće snage i prostranstva. To izaziva niz specifičnih tehničkih problema u planiranju, pogonu i proizvodnji opreme za te sustave. Radi toga se pojavila potreba razmjene tehničkih iskustva na međunarodnom planu.

Osamdeset je godina kako su zainteresirani inženjeri, uočivši potrebe razmjene tih tehničkih iskustva, osnovali 1921. godine CIGRE. Zadatak organizacije bio je da okuplja stručnjake svih zemalja svijeta, koji su zainteresirani za velike električne mreže, kako bi na skupovima i kongresima izmjenjivali svoja iskustva. Rad se u toj organizaciji odvija u studijskim komitetima čiji su članovi vrhunski svjetski eksperti. Usputno vrijedi spomenuti da ove godine i časopis kojeg izdaje CIGRE, “Electra” slavi 70 godina izlaženja.

Godine 2001. obilježava se i 50 godina postojanja nacionalnog komiteta CIGRE u nekadašnjoj Jugoslaviji. Njeno sjedište bilo je u Zagrebu, a veliki dio aktivnosti bio je temeljen radom hrvatskih stručnjaka. Zato treba obilježiti tih 50 godina djelovanja JUKO CIGRE u Hrvatskoj. I na koncu, naglasimo da je ove godine navršeno 10 godina od inicijative i osnutka Hrvatskog komiteta CIGRE. Radu hrvatskih stručnjaka u JUKO CIGRE u HK CIGRE posvećena je ova publikacija.