1947. osnovano Elektroprimorje Rijeka

Franjo Lulić

Direktor DP Elektroprimorje

Ova monografija je zaokruženo i cjelovito djelo posvećeno 50. obljetnici Elektroprimorja, njegovom stvaranju, djelovanju kroz proteklo razdoblje, njegovoj današnjici te zacrtanoj budućnosti.

Ovim djelom želi se dati priznanje naraštajima zaposlenika Elektroprimorja od osnutka do danas, jer su ga izgrađivali u posebnom, “elektroprimorjaškom” duhu, koji će zacjelo potaknuti nove naraštaje da čuvaju sjećanja na proteklo razdoblje i njegove graditelje.

Elektroprimorje je dio velikog elektroenergetskog sustava Hrvatske elektroprivrede, a distributcijska djelatnost u izravnoj je svezi s potrošačima električne energije i u biti dijeli sudbinu, odnosno svakodnevicu s pučanstvom primorsko-goranskog kraja. Različitosti podneblja, klime i prirodne posebnosti traže posebne napore i znanja u ostvarenju osnovnog cilja, kvalitetnog napajanja potrošača električnom energijom koja je bila i ostala osnovni čimbenik svih životnih zbivanja, mjerilo blagostanja i uvjet napretka jednog naroda. Upornost i bogatstvo ljudskog stvaralaštva u području elektrifikacije zorno je prikazano kroz ovu monografiju, u kojoj su ocrtane prve godine od osnutka poduzeća kada su sredstva rada i materi­ jalno stanje bili skromni, pa do danas kada je Elektroprimorje jak i stabilan sustav s minimalnim prekidima u isporuci električne energije.

Ponosan sam što smo od samog početka Domovinskog rata organizirano djelovali i što je 294 zaposlenika Elektroprimorja sudjelovalo na bojištima diljem Hrvatske, dok su ostali besprijekorno radili i postigli zavidne rezultate, kako gradeći Elektroprimorje, tako i obnavljajući postrojenja na područjima zahvaćenim ratom.

Osvrćući se na proteklih pedeset godina Elektroprimorja, možemo biti zadovoljni i ponosni što smo imali, a i danas imamo ljude, iskustvo i znanje, a znamo i kojim putem dalje.