1924. rođen Petar Gugić

Prof. dr. sc. Petar Gugić

Prof. dr. sc. Petar Gugić rođen je 1924. godine u Blatu na otoku Korčuli gdje je završio i osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Zagrebu, a 1946. godine upisuje se na Elektrotehnički odsjek Tehničkog fakulteta u Zagrebu na kojem je diplomirao 1953. godine. Tijekom 1958. godine pohađa Izotopnu školu u Harwellu u Velikoj Britaniji i stječe kvalifikaciju ovlaštenog stručnjaka za zaštitu od radioaktivnog zračenja. 1965. upisuje na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu tadašnji studij III stupnja, Tehnika i ekonomika automatizacije, a tri godine kasnije brani magistarski rad pod naslovom “Primjena ioniziranog zračenja pri mjerenju i regulaciji s osvrtom na biološki i ekonomski učinak“. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Istraživanje kombiniranog bioelektričnog i mehaničkog motora za pogon ljudskih ekstremiteta“ obranio je 1975. godine na Fakultetu za elektrotehniko u Ljubljani.

Nakon diplomiranja, prof. dr. sc. Petar Gugić se neko vrijeme bavio fotokolorimetrijom na Zavodu za regulacionu i signalnu tehniku Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu. Od lipnja 1954. do listopada 1969. radi na Institutu za medicinska istraživanja, baveći se laboratorijskim mjerenjima, nuklearnom instrumentacijom i zaštitom od ionizirajućeg zračenja. Od 1959. do 1966. radi u dopunskom radnom odnosu u Laboratoriju za dijagnostičku primjenu radioizotopa Kliničke bolnice Rebro u Zagrebu, a od 1963. do 1969. radi i u dopunskom radnom odnosu na Institutu za stočarstvo i mljekarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu.
Tijekom rada na Institutu za medicinska istraživanja vodi čitav niz tečajeva iz zaštite od ionizirajućeg zračenja. Od 1960. do 1964. radi kao asistent u dopunskom radnom odnosu na Zavodu za regulacionu i signalnu tehniku Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu i stalni je predavač na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.  1964. izabran je za predavača na poslijediplomskom studiju Farmaceutskog fakulteta u Zagrebu, a od 1969. izabran je za nastavnika u zvanju docenta na Elektrotehničkom fakultetu u Splitu. U zvanje izvanrednog profesora na FESB-u u Splitu izabran je 1974. godine, a u zvanje redovitog profesora 1979. godine.

Od svog dolaska na FESB 1969. godine pa do odlaska u mirovinu 1984. godine, prof. Gugić je bio veoma istaknuti istraživač na području medicinske elektronike i biokibernetike te njegovi radovi predstavljaju veoma visoki domet na tom području, kako u pogledu teorijskog rješavanja problema, tako i na predložena inženjerska rješenja. Posebno valja istaknuti veoma poticajnu aktivnost na stvaranju vlastite istraživačke grupe što je vremenom rezultiralo stvaranjem dviju katedri na FESB-u: Katedre za modeliranje i inteligentne računalne sustave te Katedre za automatiku i sustave. Kao nastavnika, prof. Gugića je odlikovala jasnoća i preciznost izlaganja materije i veoma korektan odnos prema suradnicima i studentima. Također treba istaknuti i plodan društveni rad, kako na matičnoj ustanovi i Sveučilištu u Splitu, tako i u nizu drugih društava i znanstvenih institucija.