1954. puštena u pogon TE Jertovec

Ova spomenica se izdaje povodom 40. obljetnice proizvodnje Termoelektrane “Jertovec”. To je druga spomenica o termoelektrani. Prva je izdana 1958., a pisali su je eminetni stručnjaci iz područja kaloričnih elektrana tog doba okupljeni oko časopisa “Energija”. Značenje Termoelektrane “Jertovec” je u to vrijeme bilo veliko. Bila je najveća i najmodernija termoelektrana u eksploataciji tih godina, pa je njena obljetnica imala daleko veći značaj nego danas. Stoga nam je želja da ova, druga spomenica, koju pišemo u vrijeme kada je značaj naše termoelektrane manji, pa i njena godišnjica ima manji odjek, nadopuni prvu i barem u nekim segmentima dosegne njenu kvalitetu.

U poglavlju 40 godina Termoelektrane “Jertovec” dan je kratak opis povijesti energetike ovog kraja pri čemu su se koristili povijesni izvori iz članaka prve spomenice dopunjeni dostupnim podacima. Dan je prikaz i opis događaja nakon 1958. godine.

Opisana je gradnja druge faze kada se montiraju plinske turbine i kada termoelektrana postaje plinska kombi termoelektrana “Jertovec” . Opisani su svi tehničko – tehnološki di­jelovi termoelektrane.

Poglavlje pod nazivom “Oni su bili i još su termoelektrana” daje popis posade – jednog od najvažnijih elemenata svakog postrojenja. Dan je popis svih ljudi sa osnovnim podacima o svakome tko je radio kao namještenik u Termoelektrani pa makar i samo nekoliko dana.

Posebnim poglavljem “l brojke govore o nama” prikazani su statistički podaci Termo­ elektrane “Jertovec” koji bez suvišnog teksta govore sami za sebe, a sve je popraćeno nizom fotografija.

Kao nastavak na stručne članke iz Spomenice ’58. u ovoj spomenici je dan članak gospodina Josipa Majića “Značaj optimiranja loženja lignita…. ”, U članku je opisan doprinos energetici iskustvima iz Jertovca. Autor je sada u mirovini, a bio je prvi djelatnik i prvi struč­njak naše termoelektrane i kao takav dao velik doprinos ne samo izgradnji i kasnijoj eksploataciji Termoelektrane “Jertovec”, već je i kasnijim radovima pomogao da se rezultati dobiveni optimiranjem loženja lignita na Sulcerovim kotlovima primijene u cijelom nizu sličnih postrojenja. Stoga smatramo da je najkompetentnije iznijeti svoje viđenje značenja Jertovca tog doba u našim pa i svjetskim energetskim postrojenjima.

Na kraju je dan abecedni redoslijed važnijih dobavljača i izvođača koji su tijekom 40 godina dali svoj doprinos radu termoelektrane.

Dubravko Lukačević

 

 

Repozitorij datoteka:

SPOMENICA PLINSKE TERMOELEKTRANE “JERTOVEC”