1920. rođen Milojko Ćišić

Dr. sc. Milojko Ćišić, izv. prof.

 

Milojko Ćišić (Mostar, 2. srpnja 1920. – Split, 24. prosinca 1986.), elektroenergetičar, inženjer, doktor tehničkih nauka, sveučilišni profesor, dekan, rektor.
Gimnaziju je završio 1938. u Mostaru, elektrotehniku diplomirao 1948. na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, a na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu je 1964. doktorirao obranivši disertaciju Određivanje veličine izgradnje električne centrale na brodu, posebno na brodu s nuklearnom propulzijom.
U Splitu je živio od 1948. Radio je kao voditelj Elektrotehničkog odjela Brodogradilišta Split (1948-1960.), a zatim na tek osnovanom Elektrotehničkom fakultetu (od 1971. nazvanom Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), kao docent (do 1965.), izvanredni profesor (do 1970.) pa redovni profesor. Na dužnosti dekana FESB 1968-1972. Za rektora Univerziteta u Splitu izabran je 1984 te je na toj dužnosti ostao do smrti.
Objavio je više desetina naučnih i stručnih radova, a uz to i popularne članke u novinama.

 

Repozitorij datoteka:

Osnove elektroenergetike
2. dio Proizvod i dizajn 2019.20._v1