Individulani članovi- studenti

Studenti su individualni članovi sa svim pravima koje takvo članstvo pruža. Razlog za izdvajanje studenata u posebnu grupu je, između ostalog, i inicijativa pariške CIGRE da se studentska populacija u što većoj mjeri zainteresira  za rad CIGRE.  Rezultat toga su dva dokumenta usvojena na Administrativnom vijeću CIGRE koje navodimo u cijelosti. Najvažnija je odluka da će se u skoroj budućnosti dozvoliti besplatan pristup svim publikacijama CIGRE. To je u cijelosti u skladu s odlukom Izvršnog odbora HRO CIGRE da se svi radovi mogu bez naknade pregledavati i kopirati. Time odlukama  studentima se omogućava pristup u jednu od najprestižnijih biblioteka koje obrađuju sve probleme elektroenergetskog sustava, što će im bitno olakšati studiranje.

Za studente preddiplomskog i diplomskog studija članstvo u HRO CIGRE je besplatno.

Članstvo se stječe ispunjavanjem pristupnice i dostavom potvrde matičnog fakulteta o studentskom statusu.

Članovi studenti imaju pravo aktivno sudjelovati u radu svih manifestacija HRO CIGRE, pokretati inicijativu od interesa za rad HRO CIGRE, biti informirani o radu HRO CIGRE, mogu biti članovi studijskih odbora i sudjelovati u radu radnih grupa.

Za dodatne informacije kontaktirajte naše Tajništvo e-mailom: info@hro-cigre.hr  ili na telefon 01 487 25 07.

 PRISTUPNICA STUDENTI 

Studenti koji žele biti i članovi  međunarodne CIGRE moraju se prijaviti preko Tajništva HRO CIGRE, a ne direktno.

Sve o informacije o članstvu u međunarodnoj CIGRE navedene su u datotekama 2., 3. i 4.

Repozitorij datoteka:
1. POZIV STUDENTIMA NA UCLANJENJE U CIGRE I HRO-CIGRE
2. CIGRE 2018 STUDENT MEMBERSHIP INFORMATION
3. MEMBERSHIP AND COMMUNICATIONS
4. STUDENT MEMBERSHIP WORKING GROUP