Individulani članovi- studenti

Studenti su individualni članovi sa svim pravima koje takvo članstvo pruža. Razlog za izdvajanje studenata u posebnu grupu je, između ostalog, i inicijativa pariške CIGRÉ da se studentska populacija u što većoj mjeri zainteresira  za rad CIGRÉ.  Rezultat toga su dva dokumenta usvojena na Administrativnom vijeću CIGRÉ koje navodimo u cijelosti. Najvažnija je odluka da će se u skoroj budućnosti dozvoliti besplatan pristup svim publikacijama CIGRÉ. To je u cijelosti u skladu s odlukom Izvršnog odbora HRO CIGRÉ da se svi radovi mogu bez naknade pregledavati i kopirati. Time odlukama  studentima se omogućava pristup u jednu od najprestižnijih biblioteka koje obrađuju sve probleme elektroenergetskog sustava, što će im bitno olakšati studiranje.

Za studente preddiplomskog i diplomskog studija članstvo u HRO CIGRÉ je besplatno.

Članstvo se stječe ispunjavanjem pristupnice i dostavom potvrde matičnog fakulteta o studentskom statusu.

Članovi studenti imaju pravo aktivno sudjelovati u radu svih manifestacija HRO CIGRÉ, pokretati inicijativu od interesa za rad HRO CIGRÉ, biti informirani o radu HRO CIGRÉ, mogu biti članovi studijskih odbora i sudjelovati u radu radnih grupa.

Za dodatne informacije kontaktirajte naše Tajništvo e-mailom: info@hro-cigre.hr  ili na telefon 01 487 25 07.

    PRISTUPNICA STUDENTI

Studenti koji žele biti i članovi  međunarodne CIGRÉ moraju se prijaviti preko Tajništva HRO CIGRÉ, a ne direktno.

Sve o informacije o članstvu u međunarodnoj CIGRÉ navedene su u datotekama 2., 3. i 4.

Repozitorij datoteka:
1. POZIV STUDENTIMA NA UCLANJENJE U CIGRE I HRO-CIGRE
2. CIGRE_2018_STUDENT_MEMBERSHIP_INFORMATION
3. MEMBERSHIP_AND_COMMUNICATIONS
4. STUDENT_MEMBERSHIP_WORKING_GROUP