Studijski odbori i sekcije

Studijski odbori (SC; SO) su radna tijela CIGRÉ u kojima djeluju vrhunski stručnjaci iz pojedinih područja. Unutar svakog SO formiraju se ad hoc radne grupe (WG; RG) koje detaljnije obrađuju pojedina područja iz programa rada SO-a. Rezultat rada WG su Tehničke brošure kojih je do sada izrađeno 578.

Više od 2.500 stručnjaka iz cijelog svijeta aktivno surađuje u programima 16 studijskih odbora i više desetaka radnih grupa, a njihove aktivnosti koordinira Tehnički odbor CIGRÉ.

Istraživački napori fokusirani su na četiri međusobno povezana cilja: dizajn i implementaciju elektroenergetskog sustava u budućnosti, optimiranje postojeće opreme i energetskih sustava, brigu za okoliš i pristup informacijama međunarodnim partnerima u elektroenergetskoj industriji.

Deset članova HRO CIGRÉ su članovi SC CIGRÉ.

Studijski odbori HRO CIGRÉ organizirani su na isti način i imaju isto područje rada. U ukupno 16 SO aktivno je preko 250 najistaknutijih stručnjaka s fakulteta, elektroprivrede i elektroindustrije. U HRO CIGRÉ ne postoje radne grupe, već članovi djeluju u WG CIGRÉ.

Sekcije