C4 – Tehničke značajke EES-a

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja tehničkih značajki EES-a. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Opseg djelovanja

Opseg djelovanja Studijskog odbora C4 obuhvaća napredne metode i alate za analizu EES-a.

Unutar ovog okvira, dodatna specifična područja su:

  • Kvaliteta opskrbe električnom energijom: Neprekidnost opskrbe električnom energijom i kvaliteta napona (iznos napona, frekvencija, simetričnost). Analize obuhvaćaju procjene utjecaja trošila koji narušavaju kvalitetu napona, mjerne i simulacijske metode, identifikaciju indeksa kvalitete, tehnike monitoringa, otpornost trošila osjetljivih na smetnje i tehnike prigušenja smetnji uzimajući u obzir koordinirani pristup na svim naponskim razinama.
  • Elektromagnetska kompatibilnost (EMK): Visokofrekvencijske smetnje u opskrbi električnom energijom i sve smetnje (VF i NF) koje stižu do opreme na druge načine (ne putem opskrbe električnom energijom). Studije obuhvaćaju mjerne i simulacijske metode. Zdravstveni efekti povezani s nisko frekvencijskim EM poljima nisu u području rada odbora.
  • Dinamika EES-a: Razvoj naprednih alata i novih analitičkih tehnika za ocjenu dinamike EES-a/ prijelaznih svojstava, sigurnost, dizajn  upravljanja i modeliranja postojeće i nove opreme,  procjena i kontrola stabilnosti u realnom vremenu.
  • Udari munje: Analiza parametara udara munje i interakcija s EES-om i opremom uključujući zaštitu od udara munje SN i NN mreža i standardizaciju.
  • Koordinacija izolacije: Metode i alati za koordinaciju izolacije i analizu elektromagnetskih prijelaznih pojava u EES-u i opremi koje doprinose optimizaciji troškova i pouzdanosti.
Kontakt osobe:
Predsjednik: dr. sc. Petar Sarajčev

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB)
Ruđera Boškovića 32. 21000 SPLIT
tel.: 021 30 58 06
e-mail: psarajce@fesb.hr

Tajnik: prof. dr. sc. Viktor Milardić

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA-ZVNE
Unska ul. 3, 10000 ZAGREB
tel.: 01 612 99 76
e-mail: viktor.milardic@fer.hr

Web administrator: prof. dr. sc. Viktor Milardić

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA-ZVNE
Unska ul. 3, 10000 ZAGREB
tel.: 01 612 99 76
e-mail: viktor.milardic@fer.hr

Članstvo

Ovaj studijski odbor sastoji se od:

16 redovnih članova, 2 počasna člana i 6 članova promatrača.

Redovni članovi
  • Predsjednik: dr. sc. Petar Sarajčev
  • Tajnik: prof. dr. sc. Viktor Milardić
Počasni članovi
Članovi promatrači