B5 – Zaštita i automatizacija

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja zaštite i automatizacije. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Područje primjene
  • Zaštita elektroenergetskog sustava, upravljanje, nadzor i automatizacija elektroenergetskih postrojenja, sustavi i oprema za daljinsko upravljanje, sustavi i oprema za energetska i pogonska mjerenja.
Opseg djelovanja

U svom tehničkom opsegu djelovanja Studijski  odbor B5 obrađuje teme upravljanja imovinom tijekom faza životnog vijeka opreme; od idejnih rješenja, kroz istraživanje, razvoj, projektiranje, proizvodnju, montažu, pogon te kraj životnog vijeka. U svim fazama razmatraju se  tehnički, sigurnosni, ekonomski, okolišni i društveni aspekti kao i međudjelovanja i integracija s elektroenergetskim sustavom u kontinuiranom razvoju i okolišem. Uključeni su i svi aspekti vezani uz izvedbe, specifikacije, ispitivanja i primjene ispitnih metoda, s posebnim naglaskom na utjecaj promjenjivih interakcija i zahtjeva uzrokovanih razvojem elektroenergetskog sustava. Tehnike procjene životnog vijeka, tehnike upravljanja rizikom, obrazovanje i osposobljavanje također su važni aspekti opsega djelovanja.

Unutar ovog okvira, dodatna specifična područja su:

  • Teorija, načela i koncepti, funkcionalnost, tehnološki razvoj, projektiranje, izvedba i primjena materijala i učinkovitost.
  • Proizvodnja, osiguranje kvalitete, primjena smjernica, planiranje, smještaj, izgradnja, montaža i ugradnja.
  • Pouzdanost, raspoloživost, sigurnost, mogućnost održavanja i održavanje, pružanje usluge, praćenje stanja, dijagnostika, obnova, popravak, opterećenje, nadogradnja i unaprjeđenja.
  • Rekonstrukcija, ponovo korištenje/ponovo postavljanje, starenje, demontaža i zbrinjavanje.
Kontakt osobe:
Predsjednica: dr. sc. Renata Rubeša

HOPS d.o.o. Sektor za poslovnu integraciju
Kupska ul. 4, 10000 ZAGREB
tel.: 01 45 45 542
e-mail: renata.rubesa@hops.hr

Tajnik: dr. sc. Zoran Zbunjak

HOPS d.o.o. PrP RIJEKA
Marinčićeva 3, 51211 MATULJI
tel.: 051 71 07 33
e-mail: zoran.zbunjak@hops.hr

Web administrator: dr. sc. Zoran Zbunjak

HOPS d.o.o. PrP RIJEKA
Marinčićeva 3, 51211 MATULJI
tel.: 051 71 07 33
e-mail: zoran.zbunjak@hops.hr

Članstvo

Ovaj studijski odbor sastoji se od:

21 redovnih članova, 2 počasna člana i 19 članova promatrača.

Redovni članovi
  • Predsjednica: dr. sc. Renata Rubeša
  • Tajnik: dr. sc. Zoran Zbunjak
Počasni članovi
Članovi promatrači