C3 – Utjecaj EES-a na okoliš

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja utjecaja elektroenergetskog sustava na okoliš. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Opseg djelovanja

Opseg djelovanja Studijskog odbora C3 obuhvaća identifikaciju, procjenu i upravljanje interakcijom između prirodnih i društvenih sredina i elektroenergetskog sustava u cjelini, prepoznajući važnost i utjecaj širokog spektra dionika i zajednica. Preporuke za odgovarajuće mjere nadzora, upravljanja i kontrole u područjima kao što su staklenički plinovi, onečišćenje zraka, tla i vode, elektromagnetska polja, buka, vizualni utjecaj, korištenje zemljišta i posljedice za biljni i životinjski svijet.

Unutar ovog okvira, dodatna specifična područja su:

  • Utjecaj razvoja i pogona elektroenergetskog sustava na okoliš, održivi gospodarski i ekonomski razvoj, procjena rizika i ekonomija ograničavanja utjecaja, učinkovitost elektroenergetskog sustava i okoliš.
  • Uključivanje dionika u komunikaciju, učinkovita suradnja s javnim i regulatornim tijelima, prihvaćanje infrastrukture elektroenergetskog sustava od strane javnosti.
  • Alati i mjere za kvantifikaciju, kontrolu i ublažavanje utjecaja na okoliš, kao što su procjena životnog vijeka, deklaracije okolišnih proizvoda, globalno vrednovanje, itd.
  • Globalne promjene u okolišu relevantne za elektroenergetski sustav, svijest o aktivnostima globalnih organizacija na području zaštite okoliša i uspostavljanje odgovarajućih suradnji i zajedničkog djelovanja.
Kontakt osobe:
Predsjednica: Ivana Roksa, dipl. ing.

HEP-PROIZVODNJA d.o.o. TERMOELEKTRANA SISAK
Čret BB, 44010 Sisak
tel.: 044 51 40 71
e-mail: ivana.roksa@hep.hr

Tajnica: Tamara Tarnik, dipl. ing.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Sektor za strategiju i razvoj
Ulica grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB
tel.: 01 632 23 34
e-mail: tamara.tarnik@hep.hr

Web administrator: Tamara Tarnik, dipl. ing.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Sektor za strategiju i razvoj
Ulica grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB
tel.: 01 632 23 34
e-mail: tamara.tarnik@hep.hr

Članstvo

Ovaj studijski odbor sastoji se od:

16 redovnih članova i 11 članova promatrača.

Redovni članovi
  • Predsjednica: Ivana Roksa, dipl. ing.
  • Tajnica: Tamara Tarnik, dipl. ing.
Članovi promatrači