C6 – Aktivni distribucijski sustavi i distribuirani izvori energije

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja distribucijskih sustava i distribuiranih izvora energije (DIE). Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Opseg djelovanja

Tehnologija, integracija i pogon disperziranih izvora energije (DER) i pridruženih aktivnih distribucijskih sustava. Analizirati različite pristupe i rješenja i pomoći različitim igračima u distribucijskim sustavima da DER ima bolji odziv i kontrolu (aktivni distribucijski sustavi koji omogućuju sudjelovanje kupaca) te poboljšati ulogu Operatora distribucijskog sustava (DSO) i njegovog vođenja distribucijskog sustava (DMS). Tehnološko područje djelovanja: inovativna oprema i sustavi za implementaciju DER-a i razvoj tehnologije za distrubucijske sustave; integracija i osnaživanje kupaca; tehnologije koje omogućuju integraciju i primjenu DER-a; tehnologije pohrane energije i višenamjenske tehnologije, elektrifikacija ruralnih područja i izvanmrežnih sustava. Distribuirana proizvodnja, od konvencionalnih izvora (dizel, plinske turbine, CHP) do proizvodnje obnovljivih izvora (vjetar i sunce), sustava za pohranu energije (baterije za pohranu energije, toplinske i trome pohrane) i upravljanje potrošnjom (kontrola i ograničenje opterećenja).

Područja od posebne pozornosti su:

  • Tehnologije koje omogućuju integraciju i primjenu obnovljivih i distribuiranih izvora energije, aktivno upravljanje mrežom, mikro-mreže, virtualne elektrane, vođenje distribucijskih sustava (ADMS,DERMS), nadzor i upravljanje DER-a, sustavi agregiranja, platforme, aplikacije lanca blokova podataka.
  • Inovativna rješenja za razvoj tehnologije distribucije i DER-a: pametni pretvarači i sučelja s energetskom elektronikom i aplikacijama interkonekcijske opreme, SN/NN sustavi napajanja DC, modernizacija distribucijskog sustava.
  • Tehnologije pohrane: razvoj različitih tehnologija pohrane kao što su elektrokemijski sustavi za pohranu energije, pohrana rotacijske energije, akumulatorske baterije i nove tehnologije pohrane, hidroenergija, vodik, višenamjenska rješenja (s pohranom topline), konverzija energije (električna energija toplina, električna energija-plin …), električna vozila.
  • Novi pristupi konfiguriranju novih distribucijskih sustava za povećanu pouzdanost i otpornost: otočna mreža povezanih mikro-mreža, razmjena snage između mikro mreža.
  • Integracija i osnaživanje kupaca: Integracija i sudjelovanje u upravljanju potrošnjom, odgovor na potražnju, upravljanje opterećenjem, pametno opterećenje, novi oblici potrošnje kao što su električna vozila, pametna kuća i primjena pametnih  brojila s utjecajem na distribucijske sustave.
  • Pametni gradovi: integrirane tehnologije distribucijskog sustava, električna energija, razvoj tehnologija za fleksibilnost upravljanja, informacija i komunikacija, integracija više namjenskih energetskih sustava.
  • Elektrifikacija ruralnih područja, otočni elektroenergetski sustavi i sustavi i rješenja za pojedinačne kupce izvan mreže.
Kontakt osobe:
Predsjednik: dr.sc. Lahorko Wagmann

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA  AGENCIJA
Ul. kneza Lj. Posavskog 13A, 10000 ZAGREB
tel.:  01 632 37 50
mob.: 099 218 15 90
e-mail: lwagmann@hera.hr

Tajnik: Tomislav Baričević, dipl. ing.

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR
Savska c. 163, 10000 ZAGREB
tel.: 01 632 61 03
fax.: 01 604 05 99
e-mail: tbaricev@eihp.hr

Web administrator: Tomislav Baričević, dipl. ing.

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR
Savska c. 163, 10000 ZAGREB
tel.: 01 632 61 03
fax.: 01 604 05 99
e-mail: tbaricev@eihp.hr

Članstvo

Ovaj studijski odbor sastoji se od:

16 redovnih članova i 1 člana promatrača.

Redovni članovi

 

Članovi promatrači