D1 – Materijali i nove nadolazeće ispitne tehnike

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja materijala i nadolazećih ispitnih tehnika. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Opseg djelovanja

Aktivnostima Studijskog odbora  D1 ocjenjuju se i prate:

  • Temeljni aspekti novih i postojećih materijala za elektrotehniku (vodljivi i izolacijski materijali za električnu upotrebu).
  • Višekomponentni izolacijski sklopovi s jednim ili više električkih izolacijskih materijala koji se koriste zajedno s pripadajućim vodljivim dijelovima.
  • Dijagnostičke tehnike i povezana pravila.
  • Nove ispitne tehnike.

Pravovremeno osiguranje  informacija o novim dostignućima i trendovima iz područja materijala i novih nadolazećih ispitnih tehnika ispitivanja ostalim Studijskim odborima i potpora  prilikom analize uvođenja i primjene tih materijala i tehnika.

Kontakt osobe:
Predsjednica: dr. sc. Dijana Vrsaljko

KONČAR-Institut za elektrotehniku d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 ZAGREB
tel.: 01 365 62 94
fax: 01 366 73 19
e-mail: dvrsaljko@koncar-institut.hr

Tajnica: Veronika Haramija, dipl. ing.

KONČAR-Institut za elektrotehniku d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 ZAGREB
tel.: 01 365 62 94
fax: 01 366 73 19
e-mail: veronika@koncar-institut.hr

Web administrator: Veronika Haramija, dipl. ing.

KONČAR-Institut za elektrotehniku d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 ZAGREB
tel.: 01 365 62 94
fax: 01 366 73 19
e-mail: veronika@koncar-institut.hr

Članstvo

Ovaj studijski odbor se sastoji od:

17 redovnih članova, 2 člana promatrača i 2 počasna člana.

Redovni članovi
Članovi promatrači
Počasni članovi