C2 – Pogon i vođenje EES-a

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja pogona i vođenja EES-a. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Opseg djelovanja

Opseg djelovanja Studijskog odbora C2 obuhvaća tehničke i ljudske resurse, institucionalne aspekte te uvjete za siguran i ekonomičan pogon elektroenergetskih sustava u okviru sigurnosnih zahtjeva sa ciljem izbjegavanja dezintegracije sustava, oštećenja opreme i ljudskih ozljeda.

Područja od posebne pozornosti su:
  • Upravljanje, nadzor i sklapanje opreme, upravljanje pomoćnim uslugama (kao što su regulacija napona, regulacija frekvencije), nadzor pogonskih ograničenja i postupci za održavanje sigurnosti i izbjegavanje poremećaja (npr. upravljanje zagušenjima).Rezerve i strategije za hitne slučajeve, upravljanje poremećajima, strategije poboljšanja restauracije i otpornosti sustava, interakcija između aktera u sustavu. Korištenje PMU podataka (npr. WAMS, WAMPS i WAMPACS), njihovu integraciju u okruženje centara vođenja i doprinos u analizi elektroenergetskog sustava i funkcijama procjene sigurnosti.
  • Razvoj i promjene u poslovanju operatora sustava i njihovu integraciju u razvojno okruženje: utjecaj energetskih tranzicija, promjene u ponašanju kupaca, integracija novih tehnologija, upravljanje i pogon velikih spremnika energije, pogon AC do hibridnih AC/DC sustava, uključujući prekograničnu međusobnu povezanost, te zajedničke i koordinirane aktivnosti između operatora sustava, između prijenosa, distribucije i pružatelja usluga. Posljedice veće penetracije obnovljivih izvora energije te distribuirane proizvodnje, povećanje razmjene informacija i upravljivost svih naponskih razina. Interakcija s tržišnim sudionicima, regulatorima i pružateljima usluga.
  • Evaluacija i usporedba performansi sustava u smislu poremećaja frekvencije, prekida napajanja, kvalitete električne energije, učinkovitosti operativnog planiranja, s tehničkog i ekonomskog aspekta.
  • Zahtjevi, metode, alati i pokazatelji uspješnosti za centre vođenja i obuku operativnog osoblja.
  • Kratkoročno planiranje i koordinacija proračuna kapaciteta i sigurnosti mreže. Razvoj i korištenje analiza elektroenergetskog sustava i funkcija procjene sigurnosti unutar operativnog planiranja i nadzora u stvarnom vremenu, potpora operativnom osoblju. Automatizacija procesa i optimizacija, npr. primjena korektivnih mjera.
Kontakt osobe:
Predsjednik: mr. sc. Danko Blažević

HOPS d.o.o.
Kupska ul. 4, 10000 ZAGREB
tel.: 01 454 56 94
fax: 01 454 51 87
e-mail: danko.blazevic@hops.hr

Tajnik: mr. sc. Vladimir Valentić

HOPS d.o.o. Mrežni centar
Kupska ul. 4, 10000 ZAGREB
tel.: 051 40 82 10
e-mail: vladimir.valentic@hops.hr

Web administrator: mr. sc. Vladimir Valentić

HOPS d.o.o. Mrežni centar
Kupska ul. 4, 10000 ZAGREB
tel.: 051 40 82 10
e-mail: vladimir.valentic@hops.hr

Članstvo

Ovaj studijski odbor sastoji se od:

25 redovnih članova, 1 počasnog člana i 1 člana promatrača.

Redovni članovi

 

Počasni članovi
Članovi promatrači