A2 – Energetski transformatori i prigušnice

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja energetskih transformatora i prigušnica. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Područje primjene
  • Energetski transformatori uključujući transformatore za napajanje Industrijskih potrošača, istosmjerne pretvarače i transformatore s faznim pomakom.
  • Prigušnice uključujući kompenzacijske, serijske, jezgraste i filterske.
  • Transformatorski dijelovi uključujući provodnike, regulacijske sklopke i opremu.
Opseg djelovanja

U svom tehničkom opsegu djelovanja Studijski odbor A2 obrađuje teme upravljanja imovinom tijekom faza životnog vijeka opreme; od idejnih rješenja, kroz istraživanje, razvoj, projektiranje, proizvodnju, montažu, pogon te kraj životnog vijeka. U svim fazama razmatraju se tehnički, sigurnosni, ekonomski, okolišni i društveni aspekti kao i međudjelovanja i integracija s elektroenergetskim sustavom u kontinuiranom razvoju i okolišem. Uključeni su i svi aspekti vezani uz izvedbe, specifikacije, ispitivanja i primjene ispitnih metoda, s posebnim naglaskom na utjecaj promjenjivih interakcija i zahtjeva uzrokovanih razvojem elektroenergetskog sustava. Tehnike procjene životnog vijeka, tehnike upravljanja rizikom, obrazovanje i osposobljavanje također su važni aspekti opsega djelovanja.

Unutar ovog okvira, dodatna specifična područja su:

  • Teorija, načela i koncepti, funkcionalnost, tehnološki razvoj, projektiranje, izvedba i primjena materijala i učinkovitost.
  • Proizvodnja, osiguranje kvalitete, primjena smjernica, planiranje, smještaj, izgradnja, montaža i ugradnja.
  • Pouzdanost, raspoloživost, sigurnost, mogućnost održavanja i održavanje, pružanje usluge, praćenje stanja, dijagnostika, obnova, popravak, opterećenje, nadogradnja i unaprjeđenja.
  • Rekonstrukcija, ponovo korištenje/ponovo postavljanje, starenje, demontaža i zbrinjavanje.
Kontakt osobe:
Predsjednik: Marin Schönberger, mag.ing.el.univ.spec.transf.
Tajnik: dr. sc. Branimir Ćućić
Web administrator: dr. sc. Branimir Ćućić

Članstvo

Ovaj studijski odbor se sastoji od:
17 redovnih članova, 6 članova promatrača i 4 počasna člana.

Redovni članovi
  • Predsjednik: Marin Schönberger, mag.ing.el.univ.spec.transf.
  • Tajnik: dr. sc. Branimir Ćućić
Članovi promatrači
Počasni članovi