B3 – Rasklopna i slična elektroenergetska postrojenja

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja rasklopnih i sličnih elektroenergetskih postrojenja. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Područje primjene
  • Rasklopna i slična elektroenergetska postrojenja.
Opseg djelovanja

U svom tehničkom opsegu djelovanja, Studijski odbor B3 obrađuje teme upravljanja imovinom tijekom faza životnog vijeka opreme; od idejnih rješenja, kroz istraživanje, razvoj, projektiranje, proizvodnju, montažu, pogon i kraj životnog vijeka. U svim fazama razmatraju se  tehnički, sigurnosni, ekonomski, okolišni i društveni aspekti kao i međudjelovanja i integracija s elektroenergetskim sustavom u kontinuiranom razvoju i okolišem. Unutar opsega uključeni su svi aspekti izvedbe, specifikacije, ispitivanja i primjene ispitnih metoda, s posebnim naglaskom na utjecaj promjenjivih interakcija i zahtjeva uzrokovanih razvojem elektroenergetskog sustava. Tehnike procjene životnog vijeka, tehnike upravljanja rizikom, obrazovanje i osposobljavanje također su važni aspekti opsega djelovanja.

Unutar ovog okvira, dodatna specifična područja su:

  • Teorija, načela i koncepti, funkcionalnost, tehnološki razvoj, projektiranje, izvedba i primjena materijala, učinkovitost.
  • Proizvodnja, osiguranje kvalitete, primjena smjernica, planiranje, smještaj, izgradnja, montaža i ugradnja.
  • Pouzdanost, raspoloživost, sigurnost, mogućnost održavanja i održavanje, pružanje usluga, praćenje stanja, dijagnostika, obnova, popravak, opterećenje, nadogradnja i unaprjeđenja.
  • Rekonstrukcije, ponovo korištenje/ponovo postavljanje, starenje, demontaža i zbrinjavanje.
Kontakt osobe:
Predsjednik: Zdravko Šojat, dipl. ing.

HOPS d.o.o. PrP RIJEKA
Marinčićeva 3, 51211 MATULJI
tel.: 051 71 08 11
e-mail: zdravko.sojat@hops.hr

Tajnik: Branimir Đikić, mag. ing.

PROENTEH d.o.o.
Horvaćanska 31c, 10000 ZAGREB
e-mail: branimir.dikic@proenteh.hr

Web administraror: Branimir Đikić, mag. ing.

PROENTEH d.o.o.
Horvaćanska 31c, 10000 ZAGREB
e-mail: branimir.dikic@proenteh.hr

Članstvo

Ovaj studijski odbor sastoji se od:

19 redovnih članova, 4 počasna člana i 13 članova promatrača.

Redovni članovi
  • Predsjednik: Zdravko Šojat, dipl. ing.
  • Tajnik: Branimir Đikić, mag. ing.
Članovi promatrači