D2 – Informacijski sustavi i telekomunikacije

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja informacijskih sustava i telekomunikacija. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

 

Opseg djelovanja

Primjena trenutnih i budućih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u lancu vrijednosti elektroenergetskog sustava u stalnom razvoju. ICT oprema, arhitekture, sigurnost i upravljanje uključujući uvažavanje aspekata temeljnih principa, dizajna, specifikacije, ispitnih metoda, puštanja u pogon, performansi, operativnog rada i održavanja.

Područja od posebne pozornosti su:

  • Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija na digitalne mreže kroz cijeli lanac elektroenergetskog sustava uključujući pametna brojila, sustave za upravljanje energijom (EMS), Internet stvari (IoT), tehnologiju velikih količina podataka (big data).
  • Komunikacijska rješenja za razmjenu informacija između svih dionika u elektroenergetskom sustavu.
  • Kibernetićka sigurnost na svim razinama, od opreme u objektima do poslovnog IT sustava, uključujući upravljanje ograničenjima, dizajn sustava, implementaciju, testiranje, operativni rad i održavanje.
  • IT sustavi koji podupiru proces donošenja odluka kod upravljanja imovinom
Kontakt osobe:
Predsjednik: dr. sc. Stjepan Sučić

Končar-Digital d.o.o.
Fallerovo šetalište 22, 10000 ZAGREB
tel.: 01 365 50 30
e-mail: stjepan.sucic@koncar.hr

Tajnik: Mario Javorović, dipl. ing.

HOPS d.o.o. PrP ZAGREB
Kupska ul. 4, 10000 ZAGREB
tel.: 01 454 55 32
e-mail: mario.javorovic@hops.hr

Web administrator: Mario Javorović, dipl. ing.

HOPS d.o.o. PrP ZAGREB
Kupska ul. 4, 10000 ZAGREB
tel.: 01 454 55 32
e-mail: mario.javorovic@hops.hr

 

Članstvo

Ovaj studijski odbor sastoji se od:

17 redovnih članova, 1 počasnog člana i 5 članova promatrača.

Redovni članovi
Počasni članovi
Članovi promatrači