B1 – Izolirani kabeli

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja izoliranih kabela. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Područje primjene
  • AC i DC izolirani sustavi energetskih kabela za prijenos i distribuciju električne energije te priključak elektrana na mrežu, kopnena i podmorska primjena.
  • Sustavi energetskih kabela vezani za mikro-mreže i integraciju distribuiranih elektrana.
Opseg djelovanja

U svom tehničkom opsegu djelovanja Studijski  odbor B1 obrađuje teme upravljanja imovinom tijekom faza životnog vijeka opreme; od idejnih rješenja, kroz istraživanje, razvoj, projektiranje, proizvodnju, montažu, pogon te kraj životnog vijeka. U svim fazama razmatraju se  tehnički, sigurnosni, ekonomski, okolišni i društveni aspekti kao i međudjelovanja i integracija s elektroenergetskim sustavom u kontinuiranom razvoju i okolišem. Uključeni su i svi aspekti vezani uz izvedbe, specifikacije, ispitivanja i primjene ispitnih metoda, s posebnim naglaskom na utjecaj promjenjivih interakcija i zahtjeva uzrokovanih razvojem elektroenergetskog sustava. Tehnike procjene životnog vijeka, tehnike upravljanja rizikom, obrazovanje i osposobljavanje također su važni aspekti opsega djelovanja

Unutar ovog okvira, dodatna specifična područja su:

  • Teorija, načela i koncepti, funkcionalnost, tehnološki razvoj, projektiranje, izvedba i primjena materijala i učinkovitost.
  • Proizvodnja, osiguranje kvalitete, primjena smjernica, planiranje, smještaj, izgradnja, montaža i ugradnja.
  • Pouzdanost, raspoloživost, sigurnost, mogućnost održavanja i održavanje, pružanje usluge, praćenje stanja, dijagnostika, obnova, popravak, opterećenje, nadogradnja i unaprjeđenja.
  • Rekonstrukcija, ponovo korištenje/ponovo postavljanje, starenje, demontaža i zbrinjavanje.
Kontakt osobe:
Predsjednik: Srećko Aljinović, mag. ing. el.

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.
PRIJENOSNO PODRUČJE SPLIT
Ul. kneza Lj. Posavskog 5, 21000 SPLIT
tel : 021 40 59 59
fax : 021 40 59 16
e-mail: srecko.aljinovic@hops.hr

Tajnik: mr. sc. Boris Babić

Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.
Ulica grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB
tel.: 01 632 15 54
e-mail: boris.babic@ie-zagreb.hr

Web administrator:  mr. sc. Boris Babić

Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.
Ulica grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB
tel.: 01 632 15 54
e-mail: boris.babic@ie-zagreb.hr

Članstvo

Ovaj studijski odbor sastoji se od 14 redovnih članova i 2 člana promatrača.

Redovni članovi
  • Predsjednik: Srećko Aljinović, mag. ing. el.
  • Tajnik: mr. sc. Boris Babić