B4 – Sustavi istosmjerne struje i energetska elektronika

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja sustava istosmjerne struje i energetske elektronike. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Područje primjene
  • Oprema za sustave istosmjerne struje, uključujući tehnologije usmjerivača i poluvodiča.
  • Energetska elektronika za sustave izmjenične struje, te poboljšanje kvalitete električne energije, napredna energetska elektronika i njena primjena.
Opseg djelovanja

U svom tehničkom opsegu djelovanja Studijski  odbor B4 obrađuje teme upravljanja imovinom tijekom faza životnog vijeka opreme; od idejnih rješenja, kroz istraživanje, razvoj, projektiranje, proizvodnju, montažu, pogon te kraj životnog vijeka. U svim fazama razmatraju se  tehnički, sigurnosni, ekonomski, okolišni i društveni aspekti kao i međudjelovanja i integracija s elektroenergetskim sustavom u kontinuiranom razvoju i okolišem. Uključeni su i svi aspekti vezani uz izvedbe, specifikacije, ispitivanja i primjene ispitnih metoda, s posebnim naglaskom na utjecaj promjenjivih interakcija i zahtjeva uzrokovanih razvojem elektroenergetskog sustava. Tehnike procjene životnog vijeka, tehnike upravljanja rizikom, obrazovanje i osposobljavanje također su važni aspekti opsega djelovanja

Unutar ovog okvira, dodatna specifična područja su:

  • Teorija, načela i koncepti, funkcionalnost, tehnološki razvoj, projektiranje, izvedba i primjena materijala i učinkovitost.
  • Proizvodnja, osiguranje kvalitete, primjena smjernica, planiranje, smještaj, izgradnja, montaža i ugradnja.
  • Pouzdanost, raspoloživost, sigurnost, mogućnost održavanja i održavanje, pružanje usluge, praćenje stanja, dijagnostika, obnova, popravak, opterećenje, nadogradnja i unaprjeđenja.
  • Rekonstrukcija, ponovo korištenje/ponovo postavljanje, starenje, demontaža i zbrinjavanje.
Kontakt osobe:
Predsjednik: mr. sc. Vlatko Ećimović

HOPS d.o.o. PrP OSIJEK
Vukovarska cesta 217, 31000 OSIJEK
tel.: 031 24 47 87
e-mail: vlatko.ecimovic@hops.hr

Tajnik: prof. Denis Pelin, dr.sc.

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Ul. kneza Trpimira 2B, 31000 OSIJEK
tel.: 031 22 46 35
e-mail: denis.pelin@ferit.hr

Web administrator: prof. Denis Pelin, dr.sc.

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Ul. kneza Trpimira 2B, 31000 OSIJEK
tel.: 031 22 46 35
e-mail: denis.pelin@ferit.hr

Članstvo

Ovaj studijski odbor sastoji se od:

14 redovnih članova 1 člana promatrača.

Redovni članovi
  • Predsjednik: mr. sc. Vlatko Ećimović
  • Tajnik: prof. Denis Pelin, dr.sc.
Članovi promatrači