C1 – Razvoj i ekonomija EES-a

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja razvoja i ekonomije EES. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Opseg djelovanja

Opseg djelovanja Studijskog odbora C1 obuhvaća ekonomiju i metode za analizu i razvoj EES-a: metode i alati za statičku i dinamičku analizu, aspekti planiranja i metodologija u različitim kontekstima razvoja, strategije upravljanja imovinom, potpora planerima EES-a širom svijeta kako bi anticipirali i uspješno upravljali EES-om i nastupajućim promjenama, mogućnostima i neizvjesnostima, uz poštivanje više različitih ograničenja.

Područja od posebne pozornosti su:

Planiranje sustava:
 • Korištenje metoda i alata za statičku i dinamičku analizu EES-a u postupku planiranju cijelog EES-a uključujući i ekonomske analize.
 • Priprema razvojnih scenarija i metoda u tržišnim i reguliranim organizacijama i angažman svih dionika u prihvaćanju odabranih rješenja od strane javnosti. Razvoj i primjena novih kriterija planiranja EES-a i pouzdanost njegovog rada (sigurnost, adekvatnost, otpornost).
 • Povećanje kapaciteta korištenjem analiza rizika, naprednih procjena sigurnosti, informacijske, komunikacijske i tehnologije energetske elektronike za poboljšanje stabilnosti i dinamike EES
 • Buduće potrebe, zahtjevi i ekonomija pomoćnih usluga u EES-u i ostalih usluga sustava.
 • Pitanja planiranja sustava u novo-industrijaliziranim zemljama i zemljama u razvoju, uključujući gradska područja.
Upravljanje imovinom:
 • Strategije upravljanja imovinom primjenjive u svim dijelovima EES-a, uključujući definiranje odgovarajućih procedura i pravila za određivanje npr. ukupnog troška imovine u životnom vijeku.
Poslovno upravljanje:
 • Utjecaj novih rješenja i tehnologija na razvoj EES-a u područjima kao što su upravljanje potrošnjom (DSM), pohrana energije, pametni i razvijeni (aktivni) distribucijski sustavi.
 • Utjecaj cijena i tarifnih metoda na prijenosnu djelatnosti i razvoj sustava, kao i prioriteta u kontekstu dizajna tržišta i vlasničke strukture mrežnih djelatnosti.
Interkonekcije – vodoravno, okomito:
 • Aspekti planiranja razvoja prijenosnih mreža na vrlo velikim udaljenostima i prekogranično povezivanje EES-a.
 • sučelje i otvorena pitanja u planiranju razvoja između prijenosa i distribucije, te opskrbe između više sudionika / regija.
Kontakt osobe:
Predsjednik: mr. sc. Damjan Međimorec

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.
Kupska 4, 10000 ZAGREB
tel.: 01 454 56 08
e-mail: damjan.medimorec@hops.hr

Tajnik: dipl. ing. Ivan Andročec

HEP d.d. Sektor za strategiju i razvoj
Ulica grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB
e-mail: ivan.androcec@hep.hr

Web administrator: dipl. ing. Ivan Andročec

HEP d.d. Sektor za strategiju i razvoj
Ulica grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB
e-mail: ivan.androcec@hep.hr

Članstvo

Ovaj studijski odbor sastoji se od:

20 redovnih članova, 3 počasna člana i 3 člana promatrača.

Redovni članovi
 • Predsjednik: mr. sc. Damjan Međimorec
 • Tajnik: dipl. ing. Ivan Andročec
Počasni članovi
Članovi promatrači