A1 – Rotacijski električni strojevi

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja rotacijskih električnih strojeva. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Područje primjene
  • Turbogeneratori
  • Hidrogeneratori
  • Rotacijski strojevi za obnovljive
  • izvore te za različite primjene
  • Motori
Opseg djelovanja

U svom tehničkom opsegu djelovanja Studijski odbor A1 obrađuje teme upravljanja imovinom tijekom faza životnog vijeka opreme; od idejnih rješenja, kroz istraživanje, razvoj, projektiranje, proizvodnju, montažu, pogon te kraj životnog vijeka. U svim fazama razmatraju se tehnički, sigurnosni, ekonomski, okolišni i društveni aspekti kao i međudjelovanja i integracija s elektroenergetskim sustavom u kontinuiranom razvoju i okolišem. Uključeni su i svi aspekti vezani uz izvedbe, specifikacije, ispitivanja i primjene ispitnih metoda, s posebnim naglaskom na utjecaj promjenjivih interakcija i zahtjeva uzrokovanih razvojem elektroenergetskog sustava. Tehnike procjene životnog vijeka, tehnike upravljanja rizikom, obrazovanje i osposobljavanje također su važni aspekti opsega djelovanja

Unutar ovog okvira, dodatna specifična područja su:

  • Teorija, načela i koncepti, funkcionalnost, tehnološki razvoj, projektiranje, izvedba i primjena materijala i učinkovitost.
  • Proizvodnja, osiguranje kvalitete, primjena smjernica, planiranje, smještaj, izgradnja, montaža i ugradnja.
  • Pouzdanost, raspoloživost, sigurnost, mogućnost održavanja i održavanje, pružanje usluge, praćenje stanja, dijagnostika, obnova, popravak, opterećenje, nadogradnja i unaprjeđenja.
  • Rekonstrukcija, ponovo korištenje/ponovo postavljanje, starenje, demontaža i zbrinjavanje.
Kontakt osobe:
Predsjednik: Mario Brčić, dipl. ing.
Tajnik: dr. sc. Stjepan Tvorić
Web administrator: dr. sc. Stjepan Tvorić

Članstvo

Ovaj studijski odbor se sastoji od:

19 redovnih članova, 2 počasna člana, 9 zaslužnih članova i 24 članova promatrača

Redovni članovi
  • Predsjednik: Mario Brčić, dipl. ing.
Zaslužni članovi
Članovi promatrači