C5 – Tržište električne energije i regulacija

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja tržišta električne energije i regulacije. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Opseg djelovanja

Opseg djelovanja Studijskog odbora C5 obuhvaća analizu utjecaja različitih tržišnih pristupa i rješenja na planiranje i rad elektroenergetskih sustava; kao i novih struktura, institucija, sudionika i dionika. Uloga konkurencije i regulacije u poboljšanju učinkovitosti elektroenergetskog sustava prilikom pružanja usluga do krajnjeg korisnika.

Unutar ovog okvira, dodatna specifična područja su:

  • Tržišne strukture i proizvodi kao što su fizička i financijska tržišta te njihov međusobni utjecaj, ugovori, međunarodno povezana tržišta.
  • Tehnike i alati za potporu sudionicima na tržištu kao što su predviđanje potražnje i cijena, procjena zarade, upravljanje financijskim rizicima itd.
  • Uredbe i zakonodavstvo kao što su ciljevi regulative, dodaci i ograničenja, regulacija cijena prijenosa električne energije i pomoćnih usluga, koordinacija prijenosa i distribucije te njihovo međudjelovanje, međunarodno usklađivanje, okolišni i regulatorni ciljevi itd.
  • Razvoj tržišta i regulacije, od veleprodajnog na razini prijenosa, do maloprodajnog na razini distribucije. Rastuće međudjelovanje regulacije i tržišta kroz sve sastavnice elektroenergetskog sustava te sposobnost tržišta i regulacije za razvoj u okruženju dinamične i promjenjive proizvodnje, potražnje i tehnologija pohrane.
  • Koordinacija regulacije, financiranja i trgovanja novim sredstvima i tehnologijama, širenje novih tržišnih struktura, uključujući trend decentralizacije poslovanja s distribuiranim aplikacijama; preostala imovina nakon povlačenja drugih jedinica, razmatranje naslijeđenih trgovinskih aranžmana u novim tržišnim okolnostima.
Kontakt osobe:
Predsjednik: dr. sc. Ivica Toljan

HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o.
Slavonska avenija 6/A, 10000 ZAGREB
tel.: 01 554 04 06
e-mail: ivica.toljan@cropex.hr

Tajnik: Marko Kelava, mag.ing.el.techn.inf.
Web administrator: Marko Kelava, mag.ing.el.techn.inf.

Članstvo

Ovaj studijski odbor se sastoji od 22 redovna člana i 1 počasnog člana.

Redovni članovi
  • Predsjednik: dr. sc. Ivica Toljan
  • Tajnik: Marko Kelava, mag. ing. el.