B2 – Nadzemni vodovi

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja nadzemnih vodova. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Područje primjene
  • Nadzemni vodovi i pripadajući podsustavi koji uključuju vodiče, snopove vodiča, zaštitnu užad, optičke kabele i pripadajuće izolatore, spojnice, ovjesnu i drugu opremu.
  • Jarbolne, rešetkaste i druge vrste stupova uključujući potrebnu opremu,  temelje i sustave uzemljenja.
Opseg djelovanja

U svom tehničkom opsegu djelovanja Studijski  odbor B2 obrađuje teme upravljanja imovinom tijekom faza životnog vijeka opreme; od idejnih rješenja, kroz istraživanje, razvoj, projektiranje, proizvodnju, montažu, pogon te kraj životnog vijeka. U svim fazama razmatraju se  tehnički, sigurnosni, ekonomski, okolišni i društveni aspekti kao i međudjelovanja i integracija s elektroenergetskim sustavom u kontinuiranom razvoju i okolišem. Uključeni su i svi aspekti vezani uz izvedbe, specifikacije, ispitivanja i primjene ispitnih metoda, s posebnim naglaskom na utjecaj promjenjivih interakcija i zahtjeva uzrokovanih razvojem elektroenergetskog sustava. Tehnike procjene životnog vijeka, tehnike upravljanja rizikom, obrazovanje i osposobljavanje također su važni aspekti opsega djelovanja

Unutar ovog okvira, dodatna specifična područja su:

  • Teorija, načela i koncepti, funkcionalnost, tehnološki razvoj, projektiranje, izvedba i primjena materijala i učinkovitost.
  • Proizvodnja, osiguranje kvalitete, primjena smjernica, planiranje, smještaj, izgradnja, montaža i ugradnja.
  • Pouzdanost, raspoloživost, sigurnost, mogućnost održavanja i održavanje, pružanje usluge, praćenje stanja, dijagnostika, obnova, popravak, opterećenje, nadogradnja i unaprjeđenja.
  • Rekonstrukcija, ponovo korištenje/ponovo postavljanje, starenje, demontaža i zbrinjavanje.
Kontakt osobe:
Predsjednik: dr. sc. Igor Lukačević

HOPS d.o.o., PrP OSIJEK
Ulica cara Hadrijana 3, 31000 OSIJEK
tel.: 031 24 46 10
e-mail: igor.lukacevic@hops.hr

Tajnica: Sanja Vinter, dipl.ing.

DALEKOVOD PROJEKT d.o.o.
Marijana Čavića 4, 10000 ZAGREB
tel: +385 01 241 11 57
e-mail: sanja.vinter@dalekovod.hr

Web administrator:  Sanja Vinter, dipl.ing.

DALEKOVOD PROJEKT d.o.o.
Marijana Čavića 4, 10000 ZAGREB
tel: +385 01 241 11 57
e-mail: sanja.vinter@dalekovod.hr

Članstvo

Ovaj studijski odbor sastoji se od:

17 redovnih članova i 14 članova promatrača.

Redovni članovi
  • Predsjednik: dr. sc. Igor Lukačević
  • Tajnica: Sanja Vinter, dipl.ing.