A3 – Oprema za prijenos i distribuciju

Misija

Omogućiti i promicati napredak inženjerstva i međunarodne razmjene informacija i znanja iz područja visokonaponske opreme. Sintezom suvremene prakse i razvojem preporuka dodati nove vrijednosti dosadašnjem znanju na ovom području.

Područje primjene
  • Uređaji za sklapanje, prekidanje ili ograničavanje struje uključivo prekidači, sklopke, uređaji za ponovni uklop, sklopne aparature, rastavljači, zemljospojnici i ostali uređaji za ograničavanje struje kvara.
  • Odvodnici prenapona, kondenzatori, sabirnice i izolatori, mjerni transformatori, provodnici i sva ostala oprema koja nije posebno pokrivena/obuhvaćena područjem rada drugih studijskih odbora.
Opseg djelovanja

U svom tehničkom opsegu djelovanja, Studijski odbor A3 obrađuje teme upravljanja imovinom tijekom faza životnog vijeka opreme; od idejnih rješenja, kroz istraživanje, razvoj, projektiranje, proizvodnju, montažu, pogon i kraj životnog vijeka. U svim fazama razmatraju se tehnički, sigurnosni, ekonomski, okolišni i društveni aspekti kao i međudjelovanja i integracija s elektroenergetskim sustavom u kontinuiranom razvoju i okolišem. Unutar opsega uključeni su svi aspekti izvedbe, specifikacije, ispitivanja i primjene ispitnih metoda, s posebnim naglaskom na utjecaj promjenjivih interakcija i zahtjeva uzrokovanih razvojem elektroenergetskog sustava. Tehnike procjene životnog vijeka, tehnike upravljanja rizikom, obrazovanje i osposobljavanje također su važni aspekti opsega djelovanja.

Unutar ovog okvira, dodatna specifična područja su:

  • Teorija, načela i koncepti, funkcionalnost, tehnološki razvoj, projektiranje, izvedba i primjena materijala i učinkovitost.
  • Proizvodnja, osiguranje kvalitete, primjena smjernica, planiranje, smještaj, izgradnja, montaža i ugradnja.
  • Pouzdanost, raspoloživost, sigurnost, mogućnost održavanja i održavanje, pružanje usluge, praćenje stanja, dijagnostika, obnova, popravak, opterećenje, nadogradnja i unaprjeđenja.
  • Rekonstrukcija, ponovo korištenje/ponovo postavljanje, starenje, demontaža i zbrinjavanje.
Kontakt osobe:
Predsjednik: Igor Provči dipl. ing.

HOPS d.o.o., PrP OSIJEK
Ulica cara Hadrijana 3, 31000 OSIJEK
tel.: 031 24 47 75
fax: 031 50 10 16
e-mail: igor.provci@hops.hr

Tajnik: Karlo Bingula, mag.ing.el.

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Zagreb
Ulica grada Vukovara 284, 10000 ZAGREB
tel.: 01 630 67 24
e-mail: karlo.bingula@hrote.hr

Web administrtor: Karlo Bingula, mag.ing.el.

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Zagreb
Ulica grada Vukovara 284, 10000 ZAGREB
tel.: 01 630 67 24
e-mail: karlo.bingula@hrote.hr

Članstvo

Ovaj studijski odbor sastoji se od 21 redovnog članova, 4 počasna člana i 5 člana promatrača.

Redovni članovi
  • Predsjednik: Igor Provči dipl. ing.
  • Tajnik: Karlo Bingula mag.ing.el.